Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 21/2016 - 14.06.2016

ČísloNázev
01Pozvánka
02Peněžní účelové dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
03Peněžní účelové dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
04Peněžní účelové dary pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
05Věcný dar pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
06Věcný dar pro Trojlístek - centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci
07Vyřazení majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
08Souhlas s realizací nové investiční akce Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
09Dodatek Smlouvy o revolvingovém úvěru pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
10Spolek BISON - Spolek pro budování a implementaci sdílených opensource nástrojů, z. s.
11Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na Letní žurnalistickou školu Karla Havlíčka Borovského
12Smlouva o převodu investorství
13Veřejná zakázka na služby: II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část II., PD
14Veřejná zakázka na služby: II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat, PD
15Veřejná zakázka na stavební práce: II/408 Jemnice - křiž. s II/152
16Veřejná zakázka na služby: II/128 Lukavec, PD
17Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
18Hodnocení ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, návrh na poskytnutí odměny a stanovení cílů pro rok 2016
19Odměny ředitelkám/ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
20Jmenování ředitelky/ředitele Vyšší odborné školy, Obchodní akademie a Středního odborného učiliště technického Chotěboř
21Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou
22Udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Gymnázium Havlíčkův Brod
23Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání technických, přírodovědných a řemeslných volnočasových aktivit pro děti a mládež - schválení navržených podpor - rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
24Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
25Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2016
26Propagace polytechnické výchovy
27Ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny 2016
28Poskytnutí věcných darů oceněným na Technickém fóru 2016
29Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
30Majetkoprávní příprava stavby III/03810 Havlíčkův Brod - most ev. č. 03810-2
31Uzavření smluv v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/150 Perknov - most ev. č. 150-023
32Návrh na zařazení nové akce Nemocnice Jihlava - oprava odstavných ploch do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2 - Zdravotnictví
33Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
34Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu v k. ú. a obci Humpolec
35Veřejná zakázka na služby Krajská knihovna Vysočiny - budova KKV, dokumentace stavby
36Majetkoprávní příprava stavby III/01840 Ronov nad Sázavou - most ev. č. 01840-1
37Darování a nabytí pozemků v k. ú. a obci Hrotovice
38Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Prodejny regionálních produktů 2016
39Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
40Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
41Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí dotace Horáckému folklornímu sdružení
42Poskytnutí dotace na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
43Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Family Pointů v Kraji Vysočina pro rok 2016
44Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad - přijetí dotace na činnost sociální práce
45Návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
46Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a schválení příspěvku kraje na vyrovnávací platbu pro poskytovatele sociálních služeb
47Dokumenty požadované Státním fondem životního prostředí České republiky k ukončení 1 samostatné akce realizované v rámci projektu Biodiverzita II.
48Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - finanční dary pro vítěze soutěže v třídění odpadů
49Záměr Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace - definice gastronomického provozu kavárny s omezeným restauračním provozem
49upr1Záměr Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace - definice gastronomického provozu kavárny s omezeným restauračním provozem
50Návrh právního zajištění spolufinancování regionální železniční dopravy po roce 2019
51Společný postup při zabezpečení zimní a běžné údržby silnic I. třídy
52Záměr koupě nemovitých věcí v k. ú. a obci Jihlava
53Návrh na poskytnutí peněžního daru pro občanské sdružení ESPERAS, o. s., -rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
54Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - Ekonomická analýza současného stavu zemědělské prvovýroby v Kraji Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz