Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2016-28

RK-21-2016-28.doc  RK-21-2016-28pr01.xls  RK-21-2016-28pr02.doc
Číslo materiálu28
Číslo jednacíRK-21-2016-28
NázevPoskytnutí věcných darů oceněným na Technickém fóru 2016
Zpracoval T. Doleželová, J. Hadravová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál se týká poskytnutí věcných darů v rámci Roku řemesel a aktivit zaměřených na systémovou podporu technického vzdělávání v Kraji Vysočina.
Kraj Vysočina realizuje aktivity zaměřené na podporu technického vzdělávání a řemesel a mimo jiné tak reaguje na Rok řemesel, vyhlášený letos pod záštitou prezidenta republiky, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva zemědělství. Z tohoto důvodu vznikla potřeba tvorby materiálů a předmětů s tématikou technického vzdělávání a řemesel v Kraji Vysočina k zajištění dílčích aktivit.
V této souvislosti je třeba rozhodnout o poskytnutí věcných darů. Příjemcem poskytnutých věcných darů jsou firmy oceněné na Technickém fóru 2016, seznam oceněných je uveden v materiálu RK-21-2016-28, př. 1.
Návrh řešení Odbor školství, mládeže a sportu navrhuje radě kraje rozhodnout poskytnout dary dle materiálu RK-21-2016-28, př. 1. Vzorová darovací smlouva je v materiálu RK-21-2016-28, př. 2. Pořízení věcných darů bude hrazeno z kapitoly Školství, mládeže a sportu z prostředků k tomu alokovaných na podporu roku řemesel a technického vzdělávání (ÚZ 00999).
Podle § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje rada kraje o poskytování věcných a finančních darů do 100 000 Kč v jednotlivých případech.
StanoviskaOdbor sekretariátu hejtmana nemá k návrhu usnesení žádné připomínky.

Odbor ekonomický nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout věcné dary dle materiálu RK-21-2016-28, př. 1 na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-21-2016-28, př. 2.
Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 12. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz