Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2016-48

RK-21-2016-48.doc  RK-21-2016-48pr01.doc  RK-21-2016-48pr02.doc  RK-21-2016-48pr03.doc
Číslo materiálu48
Číslo jednacíRK-21-2016-48
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - finanční dary pro vítěze soutěže v třídění odpadů
Zpracoval E. Navrátilová
Předkládá E. Horná
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo usnesením č. 0048/01/2016/ZK ze dne 2. února 2016 Plán odpadového hospodářství Kraje Vysočina. Z tohoto plánu vyplývají povinnosti naplňovat cíle v oblasti třídění odpadů a omezování skládkování. Stejný cíl podporuje také společnost FCC Česká republika, která organizuje soutěž v třídění papíru pro školy. Soutěží se ve dvou kategoriích (celkové množství a množství přepočtené na žáka), soutěž končí 10. června. Kraj Vysočina s touto společností aktivně spolupracuje na zvýšení informovanosti veřejnosti a propagaci třídění využitelných složek odpadu. Předmětem spolupráce pro letošní rok je slavnostní vyhlášení vítězů soutěže jubilejního 15. ročníku, které se uskuteční 23. června 2016 na krajském úřadu. Kraj Vysočina ocení v obou kategoriích soutěže 5 nejlepších škol z Kraje Vysočina v celkové výši 50 tis. Kč. Přehled vítězů obou soutěží je uveden v neveřejném materiálu RK-21-2016-48, př. 1, vzor darovací smlouvy v materiálu
RK-21-2016-48, př. 2.
V rozpočtu Kraje Vysočina na kapitole Životní prostředí, § 3727 - Prevence vzniku odpadů je rozpočtovaná částka 50 tis. Kč na dary pro vítěze soutěže.
Neveřejná příloha - odůvodnění neveřejnosti je uvedeno v příloze č. 3.
Návrh řešení Odbor životního prostředí a zemědělství navrhuje radě kraje, aby rozhodla poskytnout finanční dary z kapitoly Životní prostředí, § 3727 - Prevence vzniku odpadů vítězům soutěže dle materiálu RK-21-2016-48, př. 1 na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-21-2016-48, př. 2. Důvodem je naplňování cílů plánu odpadového hospodářství kraje v oblasti třídění odpadů a omezování skládkování.
StanoviskaOdbor ekonomický: V rozpočtu Kraje Vysočina, na kapitole Životní prostředí, § 3727 - Prevence vzniku odpadů, je počítáno s finančními prostředky na dary pro vítěze soutěže.

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu usnesení připomínky.

Stanovisko OI: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O01751
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dary z kapitoly Životní prostředí, § 3727 - Prevence vzniku odpadů vítězům soutěže v třídění papíru dle materiálu RK-21-2016-48, př. 1 na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-21-2016-48, př. 2.
Odpovědnost OŽPZ
Termín 30. 6. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz