Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2016-04

RK-21-2016-04.doc  RK-21-2016-04pr01.doc  RK-21-2016-04pr02.doc  RK-21-2016-04pr03.doc  RK-21-2016-04pr04.doc
Číslo materiálu04
Číslo jednacíRK-21-2016-04
NázevPeněžní účelové dary pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
Zpracoval H. Vorálková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, (dále jen nemocnice ) obdržela nabídku peněžních účelových darů, od společností: AGRIA Obrataň, zemědělské obchodní družstvo se sídlem v Obratani, CIME, s.r.o., Dřevozpracující družstvo a Tradeko, s.r.o., v celkové výši 115 000 Kč, k zakoupení speciálního přístroje na plicní oddělení nemocnice. Darovací smlouvy jsou obsaženy v materiálu RK-21-2016-04, př. 1-4. Nemocnice je podle čl. 2 odst. 2 písm. l) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 13. 12. 2011 č. 09/11 oprávněna k přijetí peněžních účelových darů pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. Nemocnice proto požádala zřizovatele o udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv.
Návrh řešení Peněžní účelové dary budou využity ve prospěch hlavní činnosti nemocnice. Odbor zdravotnictví doporučuje radě kraje udělit souhlas s uzavřením darovacích smluv dle materiálu RK-21-2016-04, př. 1-4. Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-21-2016-04, př. 1, RK-21-2016-04, př. 2, RK-21-2016-04, př. 3
a RK-21-2016-04, př. 4.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
Termín 24. 6. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz