Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2016-38

RK-21-2016-38.doc  RK-21-2016-38pr01.pdf  RK-21-2016-38pr02.pdf
Číslo materiálu38
Číslo jednacíRK-21-2016-38
NázevFond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Prodejny regionálních produktů 2016
Zpracoval I. Hájková
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o rozhodnutí o poskytnutí dotací žadatelům v rámci grantového programu Prodejny regionálních produktů 2016 (dále jen program). Program je určen k podpoře malých podnikatelských subjektů zaměřujících se na prodej regionálních produktů, které jsou nebo se stanou součástí sítě Prodejen regionálních produktů. Dotace v rozsahu 30 - 150 tis. Kč (při minimálně 50% spoluúčasti žadatele) je poskytnuta na pořízení zařízení či vybavení prodejen, případně rozšíření podnikatelských prostor (formou technického zhodnocení nebo investice, a to pouze na majetku žadatele).
Uzávěrka pro příjem žádostí v rámci tohoto programu byla stanovena na 20. 5. 2016, doručeno bylo 9 žádostí s celkovým finančním požadavkem ve výši 832 169 Kč. Schválená finanční alokace programu činí 1 500 000 Kč. Zasedání řídícího výboru programu se konalo dne 2. 6. 2016. Všechny přijaté žádosti byly administrativně v souladu s výzvou programu, a proto všech 9 žádostí postoupilo do dalšího hodnocení. Výsledkem hodnocení žádostí je 9 žádostí navržených k podpoře v požadované výši 832 169 Kč. Bylo ověřeno, že žadatelé jsou způsobilými příjemci podpory de minimis. Zůstatek finanční alokace programu činí 667 831 Kč.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ORR ) na základě usnesení řídícího výboru programu č. 002/01/2016/ŘvGP1615 navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout poskytnout dotace žadatelům uvedeným v materiálu RK-21-2016-38, př. 1 a rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli o dotaci dle materiálu
RK-21-2016-38, př. 2.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* poskytnout dotaci subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-21-2016-38, př. 1;
* uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-21-2016-38, př. 2.
Odpovědnost ORR
Termín 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz