Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2016-54

RK-21-2016-54.doc
Číslo materiálu54
Číslo jednacíRK-21-2016-54
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - Ekonomická analýza současného stavu zemědělské prvovýroby v Kraji Vysočina
Zpracoval O. Kameníková, J. Merunková
Předkládá Z. Chlád.
Počet příloh
Popis problémuMateriál se zabývá zpracováním Ekonomické analýzy současného stavu zemědělské prvovýroby v Kraji Vysočina (dále jen studie ).
Na hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka se obrátila Agrární komora Pelhřimov, Pacov, Myslíkova 48, PSČ 395 01, IČO 28133315 s žádostí o finanční příspěvek na vypracování studie současného stavu v agrárním sektoru - zejména v oblasti mléka a masa. Studie má za cíl předložit argumenty negativních dopadů na tradiční intenzivní zemědělství v Kraji Vysočina s dopady v sociální oblasti, zaměstnanosti na venkově v souvislostech s udržitelností rozvoje venkova, dopadem na ráz krajiny a životní prostředí.
Návrh řešení Odbor životního prostředí a zemědělství, po konzultaci s resortním radním Zdeňkem Chládem, navrhuje podpořit vypracování studie současného stavu v agrárním sektoru finanční částkou 120 000 Kč a uzavřít smlouvu.
S finančními prostředky na studii nebylo na kapitole Zemědělství v plné výši počítáno, proto odbor životního prostředí a zemědělství navrhuje kapitolu posílit o částku 100 000 Kč za použití kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje.
StanoviskaEkonomický odbor: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 9. 6. 2016 činí 36 154 tis. Kč.

OddPKŽÚ nemá k návrhu usnesení připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 1019 - Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj o částku 100 000 Kč, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 100 000 Kč na zpracování Ekonomické analýzy současného stavu zemědělské prvovýroby v Kraji Vysočina .
Odpovědnost odbor životního prostředí a zemědělství, odbor ekonomický
Termín 30. 12. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz