Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2016-36

RK-21-2016-36.doc  RK-21-2016-36pr01.doc  RK-21-2016-36pr02.doc  RK-21-2016-36pr03.doc  RK-21-2016-36pr04.doc  RK-21-2016-36pr05.pdf  RK-21-2016-36pr06.doc
Číslo materiálu36
Číslo jednacíRK-21-2016-36
NázevMajetkoprávní příprava stavby III/01840 Ronov nad Sázavou - most ev. č. 01840-1
Zpracoval P. Krepčík
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o uzavření smluv zakládajících pro Kraj Vysočina právo realizovat předmětnou stavbu.
Kraj Vysočina bude investorem kompletního odstranění stávajícího mostu ev. č. 01840-1 přes Losenický potok v k. ú. Ronov nad Sázavou a k. ú. Přibyslav a jeho nahrazení novou konstrukcí. Stavební stav spodní stavby i nosné konstrukce je ve velmi špatném stavu. Současná stavba mostu i přilehlé silnice jsou umístěné na pozemcích fyzických osob, se kterými je třeba uzavřít majetkoprávní smlouvy zakládající pro Kraj Vysočina práva potřebná pro získání územního rozhodnutí a stavebního povolení nutná pro realizaci výše uvedené stavby.
Návrh řešení Pro možnost pokračování v majetkoprávní přípravě navrhuje OM radě kraje rozhodnout uzavřít s vlastníky vedenými v katastru nemovitostí ke dni projednání materiálu v radě kraje nájemní smlouvu na část pozemku v rozsahu, za podmínek a za cenu dle materiálu
RK-21-2015-36, př. 1, OM dále navrhuje radě kraje rozhodnout uzavřít s vlastníkem vedeným v katastru nemovitostí ke dni projednání materiálu v radě kraje nájemní smlouvu a smlouvu o poskytnutí náhrad za škody na lesních porostech na části pozemků v rozsahu, za podmínek a za cenu dle materiálu RK-21-2015-36, př. 2, OM dále navrhuje radě kraje rozhodnout uzavřít s vlastníkem vedeným v katastru nemovitostí ke dni projednání materiálu v radě kraje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na část pozemku v rozsahu, za podmínek a za cenu dle materiálu RK-21-2015-36, př. 3 a OM dále navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít s vlastníkem vedeným v katastru nemovitostí ke dni projednání materiálu v radě kraje smlouvu o budoucí kupní smlouvě na části pozemků v rozsahu, za podmínek a za cenu dle materiálu RK-21-2015-36, př. 4.
StanoviskaODSH s návrhem usnesení souhlasí.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* uzavřít s vlastníky vedenými v katastru nemovitostí ke dni projednání materiálu v radě kraje nájemní smlouvu na část pozemku v rozsahu, za podmínek a za cenu dle materiálu RK-21-2015-36, př. 1;
* uzavřít s vlastníkem vedeným v katastru nemovitostí ke dni projednání materiálu v radě kraje nájemní smlouvu a smlouvu o poskytnutí náhrad za škody na lesních porostech na části pozemků v rozsahu, za podmínek a za cenu dle materiálu RK-21-2015-36, př. 2;
* uzavřít s vlastníkem vedeným v katastru nemovitostí ke dni projednání materiálu v radě kraje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na část pozemku v rozsahu, za podmínek a za cenu dle materiálu RK-21-2015-36, př. 3;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít s vlastníkem vedeným v katastru nemovitostí ke dni projednání materiálu v radě kraje smlouvu o budoucí kupní smlouvě na části pozemků v rozsahu, za podmínek a za cenu dle materiálu RK-21-2015-36, př. 4.
Odpovědnost OM
Termín 13. 9. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz