Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2016-11

RK-21-2016-11.doc  RK-21-2016-11pr01.doc  RK-21-2016-11pr02.doc  RK-21-2016-11pr03.xls  RK-21-2016-11pr04.doc
Číslo materiálu11
Číslo jednacíRK-21-2016-11
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na Letní žurnalistickou školu Karla Havlíčka Borovského
Zpracoval O. Rázl
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh
Popis problémuNa Kraj Vysočina se s žádostí o finanční podporu obrátili pořadatelé mezinárodní Letní žurnalistické školy Karla Havlíčka Borovského 2016. Jedná se o týdenní vzdělávací akci, která se koná od 14. do 20. 8. 2016 v Havlíčkově Brodě a je určená mladým lidem od 16 do 26 let z celé Evropy. V rámci akce se také pro širokou veřejnost z Kraje Vysočina konají volně přístupné besedy a přednášky s předními osobnostmi nejen z mediálního světa střední Evropy a USA. Akce má zvučné jméno i u odborné veřejnosti, většina absolventů předchozích ročníků dnes pracuje v médiích nebo např. reklamních agenturách.
Hlavními partnery letošního ročníku, kteří nad projektem převzali záštitu, jsou Česká televize a Český rozhlas. Bližší informace jsou obsahem materiálu RK-21-2016-11, př. 1.
Kraj Vysočina finančně podporuje účast dvou vybraných studentů z jednotlivých partnerských regionů ve formě příspěvku na školné a ubytování.
Celkový rozpočet na pořádání letošního ročníku je 270 000 Kč, po Kraji Vysočina pořadatelé požadují příspěvek 70 000 Kč na nájem prostor a techniky a tlumočení (viz materiál
RK-21-2016-11, př. 1NEV).
Návrh řešení Žádost přijal odbor sekretariátu hejtmana a podrobil ji vyhodnocení dle kritérií obsažených ve vyhodnocovací tabulce (viz materiál RK-21-2016-11, př. 3) a navrhuje radě kraje poskytnout CENTRUM VYSOČINA, o. p. s., Beckovského 1874, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 274 70 148 dotaci ve výši 70 000 Kč na krytí nákladů souvisejících s pořádáním Letní žurnalistické školy KHB 2016.
StanoviskaV souvislosti s žádostí o finanční podporu si sekretariát hejtmana vyžádal hodnocení této akce Ing. Janou Fialovou, členkou Rady Kraje Vysočina viz materiál RK-21-2016-11, př. 3.

Odbor školství, mládeže a sportu: OŠMS souhlasí s podporou této akce zaměřené na žurnalistiku a vzhledem k předloženému rozpočtu navrhuje podporu do výše 30 tis. Kč.

Ekonomický odbor: Aktuální stav rezervy na kapitole Zastupitelstvo kraje, na položce Kulturní, sportovní a společenské akce podporované krajem je 70 000 Kč.

Odbor informatiky: Dotace byla zaevidována v systému eDotace - O01458.0038.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* poskytnout dotaci ve výši 70 000 Kč pro CENTRUM VYSOČINA, o. p. s., Beckovského 1874, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 274 70 148 na krytí nákladů souvisejících s pořádáním Letní žurnalistické školy Karla Havlíčka Borovského 2016 dle materiálu RK-21-2016-11, př. 2;
* uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-21-2016-11, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 - Ostatní činnosti j.n. o částku 70 000 Kč při současném zvýšení § 3319 - Ostatní záležitosti kultury o částku 70 000 Kč dle materiálu RK-21-2016-11.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
Termín 2016- 12- 31
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz