Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2016-21

RK-21-2016-21.doc
Číslo materiálu21
Číslo jednacíRK-21-2016-21
NázevNávrh na vyřazení nepotřebného majetku, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou
ZpracovalH. Hošková, O. Králík
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší žádost Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou (dále jen škola ) o souhlas rady kraje s vyřazením nepotřebného majetku.
V souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina a Metodickým pokynem, kterým se upravuje postup a praktické provedení některých majetkových úkonů, podala škola návrh na vyřazení nepotřebného majetku.
Dne 9. 5. 2016 rozhodl písemně ředitel školy o nepotřebném majetku. Jedná se o Frézku vodorovnou FB 25H pořízenou v roce 1967, inventární číslo DHM9000070, pořizovací cena 106 136 Kč, zůstatková cena 0 Kč.
Frézka byla využívána k praktické výuce žáků. Je značně opotřebená, zastaralá, nefunkční a její oprava je neekonomická. Od 12. 5. 2016 byla nabídnuta prostřednictvím portálu PO a na webových stránkách kraje ostatním organizacím k dalšímu využití. Nikdo o ni neprojevil zájem. Škola navrhuje frézku nabídnout k prodeji za cenu v čase a místě obvyklou. Pokud se ji nepodaří prodat, navrhuje její ekologickou likvidaci.
Návrh řešení OŠMS doporučuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s vyřazením výše uvedeného nepotřebného majetku dle návrhu školy. Podle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vykonává rada kraje funkce zřizovatele.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s vyřazením Frézky vodorovné FB 25H pořízené v roce 1967, inventární číslo DHM9000070, pořizovací cena 106 136 Kč, zůstatková cena 0 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou školou Žďár nad Sázavou dle materiálu
RK-21-2016-21.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou.
Termín2016-12-31
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz