Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2016-05

RK-21-2016-05.doc  RK-21-2016-05pr01.doc  RK-21-2016-05pr02.doc
Číslo materiálu05
Číslo jednacíRK-21-2016-05
NázevVěcný dar pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
Zpracoval H. Vorálková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuZdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace, (dále jen ZZS KV ) obdržela nabídku věcného daru - opotřebovaný biovak, který poslouží pro nácvik biohazard týmu, v hodnotě 5 000 Kč, od fyzické osoby. Darovací smlouva je obsažena v materiálu
RK-21-2016-05, př. 1. ZZS KV je podle čl. 2 odst. 2 písm. l) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 13. 12. 2011 č. 09/11 oprávněna k přijetí věcného daru pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. ZZS KV proto požádala zřizovatele o udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy. Odůvodnění neveřejné přílohy RK-21-2016-05, př. 1 je přiloženo v příloze RK-21-2016-05, př. 2.
Návrh řešení Věcný dar bude využit ve prospěch hlavní činnosti ZZS KV. Odbor zdravotnictví doporučuje radě kraje udělit souhlas s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu
RK-21-2016-05, př. 1.
Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-21-2016-05, př. 1.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
Termín 24. 6. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz