Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2016-02

RK-21-2016-02.doc  RK-21-2016-02pr01.pdf  RK-21-2016-02pr02.doc  RK-21-2016-02pr03.doc
Číslo materiálu02
Číslo jednacíRK-21-2016-02
NázevPeněžní účelové dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
Zpracoval H. Vorálková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Jihlava, příspěvková organizace, (dále jen nemocnice ) obdržela od společnosti Abbott Laboratories, s.r.o. návrh smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí peněžního účelového daru, ve výši 20 000 Kč, za účelem vybavení diabetologické ambulance (nábytek) nemocnice, pro následné zkvalitnění péče o pacienty s diabetem mellitem. Návrh darovací smlouvy je obsažen v materiálu RK-21-2016-02, př. 1. Dále nemocnice obdržela návrh smlouvy od společnosti Amgen s.r.o. na podporu odborníka (MUDr. - nefrolog) z nemocnice na 36. kongresu České nefrologické společnosti ve výši 6 500 Kč. Peněžní účelový dar bude použit na registrační poplatek, ubytování, cestovné a stravné odborníka na výše zmíněném kongresu. Návrh sponzorské smlouvy je obsažen v materiálu RK-21-2016-02, př. 2. Nemocnice je podle čl. 2 odst. 2 písm. l) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 13. 12. 2011 č. 09/11 k přijetí peněžních účelových darů oprávněna pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. Nemocnice proto požádala o udělení předchozího souhlasu s uzavřením smluv. Odůvodnění neveřejné přílohy RK-21-2016-02, př. 2 je přiloženo v příloze RK-21-2016-02, př. 3.
Návrh řešení Peněžní účelové dary jsou určeny k využití v hlavní činnosti nemocnice. Odbor zdravotnictví doporučuje Radě Kraje Vysočina udělit souhlas s uzavřením darovací smlouvy a sponzorské smlouvy dle materiálu RK-21-2016-02, př. 1-2.
Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy a sponzorské smlouvy je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy a sponzorské smlouvy pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-21-2016-02, př. 1 a RK-21-2016-02, př. 2.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
Termín 24. 6. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz