Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2016-32

RK-21-2016-32.doc
Číslo materiálu32
Číslo jednacíRK-21-2016-32
NázevNávrh na zařazení nové akce Nemocnice Jihlava - oprava odstavných ploch do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2 - Zdravotnictví
Zpracoval E. Jozífek
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o návrh na zařazení nové akce, řešící předhavarijní stav odstavných ploch na pozemku par.č. 4371/1, k.ú. Jihlava, v areálu Nemocnice Jihlava. Vzhledem k vyššímu vytížení parkovacích ploch a hustoty dopravy v areálu znásobenou staveništní dopravou pro rekonstrukci interního pavilonu a PET/CT je jediným možným obdobím pro realizaci rekonstrukce zpevněné plochy období prázdnin a dovolených (červenec, srpen), kdy dochází k poklesu provozu vozidel zaměstnanců, snížení počtu vozidel hospitalizovaných i ambulantních pacientů. V opačném případě hrozí dopravní kolaps v areálu a ohrožení průjezdnosti areálu pro vozidla integrovaného záchranného systému, zejména vozidel ZZS pro dopravu urgentních pacientů na dětskou JIP a porodnici.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje zařadit novou akci Nemocnice Jihlava - oprava odstavných ploch do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2 - Zdravotnictví a opravu nechat neprodleně realizovat odbornou firmou. Akce bude finančně kryta změnou rozpisu rozpočtu, v rámci akcí uvedených v kapitole Nemovitý majetek, příloze M2 - Zdravotnictví. Oprava bude prováděna v součinnosti s harmonogramem probíhajících stavebních akcí a potřebám Nemocnice Jihlava. Předpokládaná cena je cca 5 900 tis. Kč bez DPH. Akce bude zadána formou přímého zadání po průzkumu trhu.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci Nemocnice Jihlava - oprava odstavných ploch do kapitoly Nemovitý majetek, příloha M2 - Zdravotnictví.
Odpovědnost odbor majetkový, odbor ekonomický
Termín 30. 6. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz