Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2016-06

RK-21-2016-06.doc  RK-21-2016-06pr01.pdf
Číslo materiálu06
Číslo jednacíRK-21-2016-06
NázevVěcný dar pro Trojlístek - centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci
Zpracoval H. Vorálková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuTrojlístek - centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace, (dále jen Trojlístek ), obdržel od společnosti FLOSMAN a.s. nabídku věcného daru - potravinové zboží (sušenky a bonbóny), v celkové výši 502,09 Kč, na kulturní účely. Darovací smlouva je obsažena v materiálu RK-21-2016-06, př. 1. Trojlístek je podle čl. 2 odst. 2 písm. l) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 13. 12. 2011 č. 09/11 k přijetí věcného daru oprávněn pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. Trojlístek proto požádal o udělení předchozího souhlasu s uzavřením darovací smlouvy.
Návrh řešení Věcný dar je určen k využití v hlavní činnosti Trojlístku. Odbor zdravotnictví doporučuje Radě Kraje Vysočina udělit souhlas s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí věcného daru dle materiálu RK-21-2016-06, př. 1.
Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením smlouvy je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí věcného daru pro Trojlístek - centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-21-2016-06, př. 1.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitelka Trojlístku - centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace
Termín 24. 6. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz