Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2016-43

RK-21-2016-43.doc  RK-21-2016-43pr01.doc  RK-21-2016-43pr02.doc  RK-21-2016-43pr03.doc
Číslo materiálu43
Číslo jednacíRK-21-2016-43
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Family Pointů v Kraji Vysočina pro rok 2016
Zpracoval S. Holbová, R. Sýkora
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuKraji Vysočina byly i v letošním roce doručeny individuální žádosti měst o poskytnutí dotace na provoz Family Pointů v Havlíčkově Brodě, Třebíči a Žďáru nad Sázavou.
V Havlíčkově Brodě je provoz Family Pointu realizován ve spolupráci s Informačním a poradenským centrem Vysočina o.p.s., které spolu s krajem stálo u jeho zrodu již v roce 2013. Kontaktní Family Point zde nabízí rodičům s malými dětmi důstojné zázemí pro krátkodobou péči, informační servis týkající se nejrůznějších oblastí rodiny, vzdělávání rodičů prostřednictvím přednášek a seminářů. Pravidelně jsou zde konány i akce pro děti ve formě dětského klubu, cvičení či tematicky laděných akcí. Otevřeno je každý pracovní den od 8:30 do 16:00 hod., v pátek do 14:30 hod. Na pokrytí části provozních nákladů Family Pointu v Havlíčkově Brodě pro rok 2016 žádá Město Havlíčkův Brod o poskytnutí dotace ve výši 180 000 Kč.
Provoz Family Pointu v Třebíči je realizován přímo Městem Třebíč v prostorách Městského úřadu Třebíč. Family Point zde funguje již od roku 2011. Od června 2016 se na jeho provozu bude spolu s městem podílet Třebíčské centrum z.s. Mezi základní činnosti kontaktního Family Pointu patří pořádání přednášek, kurzů, seminářů a akcí pro rodiče s malými dětmi, poskytování informačního servisu týkajícího se rodiny a zprostředkování krátkodobé péče o malé děti. Provozní doba Family Pointu kopíruje otevírací dobu Městského úřadu. Na pokrytí části provozních nákladů Family Pointu v Třebíči pro rok 2016 žádá Město Třebíč o poskytnutí dotace ve výši 180 000 Kč.
Žďárský Family Point realizuje Město Žďár nad Sázavou ve spolupráci s Kolpingovým dílem České republiky z.s. Family Point je provozován v prostorách žďárské Polikliniky od listopadu 2015, kam si za tuto krátkou dobu našlo cestu velké množství rodičů s malými dětmi. Do Family Pointu si rodiče i prarodiče chodí pro informace, využívají prostor pro přebalení a nakrmení dětí, aktivně navštěvují pravidelně konané přednášky, besedy, cvičení a tvořivé dílny. Provozní doba Family Pointu je každý všední den od 8:00 do 15:00 hod. s přítomností kontaktního pracovníka. Na pokrytí části provozních nákladů Family Pointu ve Žďáru nad Sázavou pro rok 2016 žádá Město Žďár nad Sázavou o poskytnutí dotace ve výši 180 000 Kč.
O rozšiřující se nabídku služeb Family Pointů v Kraji Vysočina je ze strany rodin s dětmi vzrůstající zájem. V průběhu prvních čtyř měsíců roku 2016 využilo služeb více jak 4 000 návštěvníků. Aktivity pro cílovou skupinu rodiny s dětmi, realizované v rámci Family Pointů v Kraji Vysočina, koncepčně zapadají do navrhované celostátní Koncepce rodinné politiky, kterou připravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje poskytnout na základě individuálních žádostí Města Havlíčkův Brod, Města Třebíč a Města Žďár nad Sázavou dotaci na podporu provozu Family Pointů dle materiálů RK-21-2016-43, př. 1,
RK-21-2016-43, př. 2, RK-21-2016-43, př. 3.
StanoviskaEkonomický odbor: nemá připomínky. Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2016, v kapitole Sociální věci, § 4339 (ÚZ 00514) je počítáno s finančními prostředky na podporu provozu Family Pointů v Kraji Vysočina.

Odbor informatiky: Podpory byly zaevidovány v systému eDotace - O01738.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství
- Městu Havlíčkův Brod ve výši 180 000 Kč na provoz Family Pointu Havlíčkův Brod pro rok 2016 dle materiálu RK-21-2016-43, př. 1;
- Městu Třebíč ve výši 180 000 Kč na provoz Family Pointu Třebíč pro rok 2016, dle materiálu RK-21-2016-43, př. 2;
- Městu Žďár nad Sázavou ve výši 180 000 Kč na provoz Family Pointu Žďár nad Sázavou pro rok 2016, dle materiálu RK-21-2016-43, př. 3;
* uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálů RK-21-2016-43, př. 1, RK-21-2016-43, př. 2 a RK-21-2016-43, př. 3.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz