Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2016-17

RK-21-2016-17.doc  RK-21-2016-17pr01.pdf
Číslo materiálu17
Číslo jednacíRK-21-2016-17
NázevNávrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
Zpracoval S. Juránek
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuV souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 10/11 o vymezení majetkových práv a povinností Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina, schválenými usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina 0588/07/2011/ZK ze dne 13. 12. 2011 (dále jen Zásady), kterými se upravuje postup a praktické provedení některých majetkových úkonů, požádala Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace (dále jen KSÚSV) dne 2. 6. 2016 o souhlas s vyřazením nepotřebného hmotného majetku v pořizovací ceně nad 100 000 Kč. Jedná se o vyřazení osobního automobilu Škoda Fabia dle specifikace v materiálu RK-21-2015-17, př. 1.
Uvedený majetek byl nabídnut příspěvkovým organizacím Kraje Vysočina v elektronické podobě na www stránkách Kraje Vysočina od 18. 5. 2016.
O vyřazovaný majetek KSÚSV uvedený v materiálu RK-21-2016-17, př. 1 neprojevila zájem žádná organizace zřizovaná Krajem Vysočina. Majetek navrhovaný na vyřazení je po totální havárii, jeho zprovoznění a udržování v provozuschopném a dobrém technickém stavu by si vyžádalo značné finanční náklady. KSÚSV navrhuje tento majetek nabídnout k odprodeji za cenu dle nejvyšší nabídky a v případě nezájmu ekologicky zlikvidovat.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s vyřazením a prodejem nepotřebného hmotného majetku dle materiálu RK-21-2016-17, př. 1 za cenu dle nejvyšší předložené nabídky a v případě nezájmu s jeho ekologickou likvidací.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s vyřazením a prodejem nepotřebného hmotného majetku dle materiálu RK-21-2016-17, př. 1 za cenu dle nejvyšší předložené nabídky v nabídkovém řízení a v případě nezájmu s jeho ekologickou likvidací.
Odpovědnost ODSH
Termín 31. 12. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz