Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2016-53

RK-21-2016-53.doc  RK-21-2016-53pr01.pdf  RK-21-2016-53pr02.doc
Číslo materiálu53
Číslo jednacíRK-21-2016-53
NázevNávrh na poskytnutí peněžního daru pro občanské sdružení ESPERAS, o. s., -rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
Zpracoval R. Sýkora,
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuObčanské sdružení ESPERAS, o.s., se sídlem Březinova 3983/98, 586 01 Jihlava, se obrátilo na Kraj Vysočina s žádostí o poskytnutí peněžního příspěvku na pokrytí nákladů spojených s materiálním zajištěním dětí školního věku v Beninu. Z prostředků budou pořízeny a odeslány dětem - dětské oblečení a obuv, školní potřeby a hračky. Bližší informace jsou obsahem materiálu RK-21-2016-53, př. 1.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje v souladu s § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnout peněžní dar občanskému sdružení ESPERAS, o.s., ve výši 10 000 Kč.
Dar bude krytý z prostředků kapitoly Sociální věci, § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (ÚZ 00514).
StanoviskaStanovisko ekonomického odboru: Odbor ekonomický nemá připomínky.

Stanovisko odboru informatiky: Uvedené položky byly zaevidovány v systému eDotace - O01760.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout peněžní dar ve výši 10 000 Kč z kapitoly Sociální věci, § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství, občanskému sdružení ESPERAS, o.s., se sídlem Březinova 3983/98, 586 01 Jihlava, IČO 02430193, dle materiálu RK-21-2016-53, př. 2.
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín 31. 8. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz