Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2016-12

RK-21-2016-12.doc  RK-21-2016-12pr01.doc
Číslo materiálu12
Číslo jednacíRK-21-2016-12
NázevSmlouva o převodu investorství
Zpracoval I. Šedová
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina prostřednictvím odboru dopravy a silničního hospodářství zajistil vypracování aktualizace projektové dokumentace pro stavební povolení a dokumentaci pro provádění stavby (název projektové dokumentace: Rekonstrukce komunikace III/03810 ul. Mírová, Havlíčkův Brod ) pro akci III/03810 Havlíčkův Brod, ul. Mírová , úsek č. 1.
Na tuto akci byla uzavřena smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Havlíčkův Brod a Vodovody a kanalizacemi Havlíčkův Brod a. s. pro úpravu vzájemných práv a povinností zadavatelů k třetím osobám a k sobě navzájem v souvislosti se společným zadáním veřejné zakázky III/03810 Havlíčkův Brod, ul. Mírová , úsek č. 1, jejímž předmětem jsou stavební práce.
Jedná se o převod investorství na provedení stavebních prací mezi Krajem Vysočina a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny (dále jen KSÚSV ). Investorství bude zajišťovat KSÚSV.
Akce III/03810 Havlíčkův Brod, ul. Mírová byla zařazena radou kraje usnesením 0599/11/2015/RK do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě.
Předmětem stavby je rekonstrukce silnice, chodníků a veřejného osvětlení, kanalizace a vodovodu v ulici Mírová v Havlíčkově Brodě.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje rozhodnout o uzavření smlouvy o převodu investorství ke stavbě III/03810 Havlíčkův Brod, ul. Mírová , úsek č. 1 dle materiálu RK-21-2016-12, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o převodu investorství ke stavbě III/03810 Havlíčkův Brod, ul. Mírová , úsek č. 1 dle materiálu RK-21-2016-12, př. 1.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 30. 7. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz