Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2016-26

RK-21-2016-26.doc  RK-21-2016-26pr01.doc
Číslo materiálu26
Číslo jednacíRK-21-2016-26
NázevPropagace polytechnické výchovy
Zpracoval J. Hadravová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší podporu informovanosti o polytechnické výchově dětí.
Kraj Vysočina dlouhodobě podporuje různými aktivitami technické vzdělávání a polytechnickou výchovu, a to nejen na školách zřizovaných krajem, ale i na školách základních, které zřizují města, městyse a obce. Jedná se především o projekty směřující ke zvýšení manuální zručnosti, technickému uvažování a podpoře kreativity žáků základních škol, a to již od prvního stupně.
Rok 2016 vyhlásil Cech malých a středních firem, společně ve spolupráci s MPO ČR, MŠMT ČR a MZ ČR Rokem řemesel . Vzhledem k úspěchu projektů týkajících se polytechnického vzdělání a zajištění kontinuální systémové podpory žáků základních škol rozhodla RK usnesením 0420/09/2016/RK o jednorázovém pořízení a následném vydání propagačních předmětů na podporu Roku řemesel. Pořízení zahrnuje stavebnice určené pro žákyně a žáky, učitelky a učitele základních škol v Kraji Vysočina, zástupce zřizovatelů, firem a partnerů a odbornou veřejnost.
S ohledem na distribuci stavebnic do 1. tříd základních škol a společný rozvoz a kufříků v rámci projektu Bezpečná Vysočina je třeba dodat stavebnice do termínu 22. 8. 2016. Zakázka malého rozsahu tedy bude zadána rozhodnutím zadavatele o přímém zadání (viz příloha RK-21-2016-26, př. 1).
Finanční prostředky na úhradu služeb spojených s výrobou stavebnic jsou rozpočtovány v kapitole OŠMS.
Návrh řešení OŠMS navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí rozhodnutí zadavatele o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu dle přílohy 1, v souladu s Pravidly RK Vysočina pro zadávání veřejných zakázek ze dne 22. 7. 2014 č. 06/14.
StanoviskaOdbor analýz a podpory řízení: nemá k návrhu usnesení připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
rozhodnutí zadavatele o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu dle materiálu
RK-21-2016-26, př. 1.
Odpovědnost OŠMS
Termín 31. 12. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz