Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2016-27

RK-21-2016-27.doc  RK-21-2016-27pr01.doc  RK-21-2016-27pr02.doc  RK-21-2016-27pr02upr1.doc  RK-21-2016-27pr03.doc  RK-21-2016-27pr04.doc
Číslo materiálu27
Číslo jednacíRK-21-2016-27
NázevOcenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny 2016
Zpracoval J. Albrechtová, M. Kastner
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší přidělení ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny pro rok 2016.
Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo na svém zasedání č. 07/2015 dne 15. 12. 2015 usnesením č. 0578/07/2015/ZK Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2016. V Rozpočtu kraje 2016 - včetně komentáře v kapitole Školství, mládeže a sportu - Rozvoj talentů - je uvažována částka 455 000 Kč.
Ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny je udělováno podle metodiky schválené Radou Kraje Vysočina usnesením č. 0716/14/2016/RK ze dne 19. 4. 2016.
V souladu s touto metodikou obdržela nominační komise pro udělení ocenění Talent Vysočiny celkem 180 návrhů na Talent Vysočiny 2016 a navrhuje radě kraje ocenit celkem 94 žáků, z toho 84 jednorázovým a 10 desetiměsíčním stipendiem dle materiálu
RK-21-2016-27, př. 1. Jedná se celkem o 94 žáků ze základních a středních škol, z toho 10 žáků nominační komise navrhuje ocenit formou desetiměsíčního stipendia (celková částka 150 000 Kč) a 84 žáků formou jednorázového stipendia (celková částka 129 000 Kč). Celková částka přidělená všem komisí nominovaným žákům činí 279 000 Kč, z toho 189 000 Kč bude vyplaceno v roce 2016 (jedná se o všechna jednorázová stipendia a desetiměsíční stipendia v období září - prosinec 2016) a 90 000 Kč bude vyplaceno z rozpočtu kraje pro rok 2017 (desetiměsíční stipendia, která budou vyplácena v období leden - červen 2017).
Stipendium oceněným Cenou hejtmana Vysočiny bude poskytnuto žákům a ve výši dle materiálu RK-21-2016-27, př. 2.
Materiál RK-21-2016-27, př. 3 obsahuje vzorovou darovací smlouvu.
Návrh řešení OŠMS navrhuje radě kraje poskytnout stipendia žákům dle materiálu RK-21-2016-27, př. 1.
Dále OŠMS na základě konzultace s hejtmanem Kraje Vysočina navrhuje poskytnout stipendium žákům oceněným Cenou hejtmana Vysočiny dle materiálu RK-21-2016-27, př. 2.
Podle § 36 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rada kraje rozhoduje o poskytování věcných a finančních darů do 100 000 Kč v jednotlivých případech.
StanoviskaOdbor informatiky - Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O01750

Ekonomický odbor: Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2016, v kapitole Školství, mládeže a sportu, v části Ostatní činnosti - podpora volnočas. aktivit, soutěží a mezinár. spolupráce je na rozvoj talentů (ÚZ 00034) počítáno s částkou 455 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-21-2016-27, př. 3:
* stipendia (dary) dle materiálu RK-21-2016-27, př. 1;
* stipendia (dary) dle materiálu RK-21-2016-27, př. 2.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín 31. prosince 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz