Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2016-08

RK-21-2016-08.doc  RK-21-2016-08pr01.doc
Číslo materiálu08
Číslo jednacíRK-21-2016-08
NázevSouhlas s realizací nové investiční akce Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
Zpracoval M. Kazdová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuUsnesením č. 0340/08/2016/RK schválila rada kraje finanční a ostatní související plány na rok 2016 všech zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina. V rámci investičního plánu má Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, (dále jen Nemocnice ) schválenu položku zdravotnické přístroje, která je v současné době ve výši 380 365 Kč. Položka je kryta peněžními prostředky vytvořenými z odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku.
Nemocnice požádala prostřednictvím odboru zdravotnictví radu kraje o souhlas s realizací další investiční akce v rámci položky zdravotnické přístroje dle materiálu RK-21-2016-08, př. 1. Konkrétně se jedná o pořízení dvou diagnostických černobílých monitorů BARCO Coronis 3MPix v předpokládané pořizovací ceně 181 500 Kč. Monitory jsou certifikovány pro diagnostiku ve třídě II B dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a vyhovují radiologické společnosti. Stávající diagnostické monitory na chirurgických ambulancích začaly vykazovat značné odchylky v obraze. U těchto monitorů došlo ke snížení rozlišovací schopnosti nízkokontrastních objektů. Vzhledem k velkému počtu nasvícených hodin a vykazovaných chyb bylo servisní firmou doporučeno monitory vyřadit a nahradit novými. Bez diagnostických monitorů nemůže Nemocnice provádět diagnostiku RTG snímků.
Investice by byla financována peněžními prostředky vytvořenými z odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděných podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví doporučuje radě kraje schválit realizaci uvedené investiční akce dle materiálu RK-21-2016-08, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
realizaci investičního záměru Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-21-2016-08, př. 1 financovaného peněžními prostředky vytvořenými z odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděných podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz