Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUrčeno pro
členy Rady Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

s v o l á v á m


zasedání rady kraje č. 21/2016, které se bude konat dne 14.06.2016 v 8:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


Navržený program jednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 20/2016
2. Peněžní účelové dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-21-2016-02)
3. Peněžní účelové dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-21-2016-03)
4. Peněžní účelové dary pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-21-2016-04)
5. Věcný dar pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-21-2016-05)
6. Věcný dar pro Trojlístek - centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-21-2016-06)
7. Vyřazení majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
    ( S. Měrtlová, RK-21-2016-07)
8. Souhlas s realizací nové investiční akce Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
    ( S. Měrtlová, RK-21-2016-08)
9. Dodatek Smlouvy o revolvingovém úvěru pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-21-2016-09)
10. Spolek BISON - Spolek pro budování a implementaci sdílených opensource nástrojů, z. s.
    ( P. Pavlinec, D. Buřičová, RK-21-2016-10)
11. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na Letní žurnalistickou školu Karla Havlíčka Borovského
    ( J. Běhounek, RK-21-2016-11)
12. Smlouva o převodu investorství
    ( H. Strnadová, RK-21-2016-12)
13. Veřejná zakázka na služby: II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část II., PD
    ( H. Strnadová, RK-21-2016-13)
14. Veřejná zakázka na služby: II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat, PD
    ( H. Strnadová, RK-21-2016-14)
15. Veřejná zakázka na stavební práce: II/408 Jemnice - křiž. s II/152
    ( H. Strnadová, RK-21-2016-15)
16. Veřejná zakázka na služby: II/128 Lukavec, PD
    ( H. Strnadová, RK-21-2016-16)
17. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
    ( H. Strnadová, RK-21-2016-17)
18. Hodnocení ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, návrh na poskytnutí odměny a stanovení cílů pro rok 2016
    ( H. Strnadová, I. Hanáková Kosourová, RK-21-2016-18)
19. Odměny ředitelkám/ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
    ( K. Ubr, I. Hanáková Kosourová, RK-21-2016-19)
20. Jmenování ředitelky/ředitele Vyšší odborné školy, Obchodní akademie a Středního odborného učiliště technického Chotěboř
    ( K. Ubr, I. Hanáková Kosourová, RK-21-2016-20)
21. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou
    ( K. Ubr, RK-21-2016-21)
22. Udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Gymnázium Havlíčkův Brod
    ( K. Ubr, RK-21-2016-22)
23. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání technických, přírodovědných a řemeslných volnočasových aktivit pro děti a mládež - schválení navržených podpor - rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
    ( K. Ubr, RK-21-2016-23)
24. Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
    ( K. Ubr, RK-21-2016-24)
25. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2016
    ( K. Ubr, RK-21-2016-25)
26. Propagace polytechnické výchovy
    ( K. Ubr, RK-21-2016-26)
27. Ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny 2016
    ( K. Ubr, RK-21-2016-27)
28. Poskytnutí věcných darů oceněným na Technickém fóru 2016
    ( K. Ubr, RK-21-2016-28)
29. Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
    ( P. Kolář, RK-21-2016-29)
30. Majetkoprávní příprava stavby III/03810 Havlíčkův Brod - most ev. č. 03810-2
    ( P. Kolář, RK-21-2016-30)
31. Uzavření smluv v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/150 Perknov - most ev. č. 150-023
    ( P. Kolář, RK-21-2016-31)
32. Návrh na zařazení nové akce Nemocnice Jihlava - oprava odstavných ploch do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2 - Zdravotnictví
    ( P. Kolář, RK-21-2016-32)
33. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
    ( P. Kolář, RK-21-2016-33)
34. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu v k. ú. a obci Humpolec
    ( P. Kolář, RK-21-2016-34)
35. Veřejná zakázka na služby Krajská knihovna Vysočiny - budova KKV, dokumentace stavby
    ( P. Kolář, RK-21-2016-35)
36. Majetkoprávní příprava stavby III/01840 Ronov nad Sázavou - most ev. č. 01840-1
    ( P. Kolář, RK-21-2016-36)
37. Darování a nabytí pozemků v k. ú. a obci Hrotovice
    ( P. Kolář, RK-21-2016-37)
38. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Prodejny regionálních produktů 2016
    ( I. Fryšová, RK-21-2016-38)
39. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
    ( I. Fryšová, RK-21-2016-39)
40. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
    ( I. Fryšová, RK-21-2016-40)
41. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí dotace Horáckému folklornímu sdružení
    ( L. Seidl, RK-21-2016-41)
42. Poskytnutí dotace na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
    ( V. Švarcová, RK-21-2016-42)
43. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Family Pointů v Kraji Vysočina pro rok 2016
    ( V. Švarcová, RK-21-2016-43)
44. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad - přijetí dotace na činnost sociální práce
    ( V. Švarcová, RK-21-2016-44)
45. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
    ( V. Švarcová, RK-21-2016-45)
46. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a schválení příspěvku kraje na vyrovnávací platbu pro poskytovatele sociálních služeb
    ( V. Švarcová, RK-21-2016-46)
47. Dokumenty požadované Státním fondem životního prostředí České republiky k ukončení 1 samostatné akce realizované v rámci projektu Biodiverzita II.
    ( E. Horná, RK-21-2016-47)
48. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - finanční dary pro vítěze soutěže v třídění odpadů
    ( E. Horná, RK-21-2016-48)
49. Záměr Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace - definice gastronomického provozu kavárny s omezeným restauračním provozem
    ( L. Seidl, RK-21-2016-49)
50. Rozprava členů rady


MUDr. Jiří Běhounek v. r.
hejtman Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz