Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2016-07

RK-21-2016-07.doc  RK-21-2016-07pr01.xls
Číslo materiálu07
Číslo jednacíRK-21-2016-07
NázevVyřazení majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
Zpracoval H. Vorálková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuV souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 09/11 ze dne 13. 12. 2011 (dále jen zásady ), článkem 2, odst. 2, písm. j) - vyřazení a převod nepotřebného majetku v pořizovací ceně vyšší než 100 000 Kč, podala Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace (dále jen ZZS KV ), návrh na vyřazení majetku. Majetek je ZZS KV svěřen do správy. Žádost o vydání souhlasu s vyřazením majetku, včetně důvodů a způsobů vyřazení je obsažena v materiálu
RK-21-2016-07, př. 1. Ředitelka ZZS KV vymezila následující majetek jako nepotřebný rozhodnutím o nepotřebnosti majetku ze dne 5. dubna 2016 a navrhuje jeho vyřazení:
* Ventilátor Oxylog, rok pořízení 1994, pořizovací cena 111 300 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
* EKG monitor Propaq, rok pořízení 1996, pořizovací cena 161 175 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
* Ventilátor Medumat, rok pořízení 2002, pořizovací cena 191 350 Kč, zůstatková cena 1 Kč;
* EKG BTL, rok pořízení 2003, pořizovací cena 115 596 Kč, zůstatková cena 1 Kč;
* EKG BTL, rok pořízení 2003, pořizovací cena 115 596 Kč, zůstatková cena 1 Kč;
* Defibrilátor ZOLL a nabíjecí jednotka ZOLL, rok pořízení 2002, pořizovací cena 548 940 Kč, zůstatková cena 2 Kč;
* Ventilátor Medumat, rok pořízení 2002, pořizovací cena 231 085 Kč, zůstatková cena 1 Kč;
* Ústředna telefonní, rok pořízení 1994, pořizovací cena 124 719 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
* Počítač - GPS mapové stanice, rok pořízení 2005, pořizovací cena 129 658 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
* Kapnometr Capnocount, rok pořízení 1997, pořizovací cena 156 000 Kč, zůstatková cena 0 Kč.
Ventilátor Oxylog, EKG monitor, Ventilátor Medumat, EKG BTL, EKG BTL a Defibrilátor ZOLL s nabíjecí jednotkou ZOLL je majetek pro ZZS KV přebytečný. Nabídka přebytečného nepotřebného majetku byla zveřejněna v aplikaci Nepotřebný majetek na Portále PO. O majetek neprojevila žádná příspěvková organizace zřizovaná Krajem Vysočina zájem, ředitelka ZZS KV navrhuje vyřadit přebytečný majetek prodejem/likvidací. V případě, že se přebytečný majetek nepodaří prodat, bude odborně zlikvidovaný. Ostatní majetek bude odborně zlikvidován. Tento ostatní majetek nebyl nabízen v aplikaci Nepotřebný majetek na portále PO, jelikož je poškozený, technicky zastaralý a jeho oprava je nerentabilní.
Návrh řešení Dle zásad článku 2, odst. 2, písm. j) je ZZS KV oprávněna s předchozím souhlasem zřizovatele převádět a vyřazovat nepotřebný majetek v pořizovací ceně vyšší než 100 000 Kč, peněžní plnění z prodeje svěřeného majetku je příjmem zřizovatele. Z toho důvodu odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje vyslovit souhlas s vyřazením majetku prodejem či likvidací způsoby uvedenými v materiálu RK-21-2016-07, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, uvedeného v materiálu RK-21-2016-07, př. 1 a následně:
- s prodejem, případně likvidací přebytečného nepotřebného majetku uvedeného v materiálu RK-21-2016-07, př. 1;
- s likvidací ostatního nepotřebného majetku uvedeného v materiálu RK-21-2016-07, př. 1.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
Termín 24. 6. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz