Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 33/2015 - 03.11.2015

ČísloNázev
01Pozvánka
02Peněžní dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
03Vyřazení majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
04Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - dotace na realizaci akce Nemocnice Pelhřimov, p. o. - terapeutický ortovoltážní ozařovací systém pro radioterapii
05Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - státní dotační program Rezidenční místa pro nemocnice zřizované krajem
06Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - Stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
07Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - Stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
08Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - Stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
09Zprovoznění služby On-line vyjádření k existenci sítí pro Kraj Vysočina
10Návrh na financování rezidencí výtvarných umělců v Champagne-Ardenne a v Kraji Vysočina
11Uzavření dodatku nájemní smlouvy o nájmu pozemku v k. ú. Stříbrné Hory u Přibyslavi
12Uzavření dodatku nájemní smlouvy o nájmu pozemků v k. ú. Ledeč nad Sázavou
13Smlouva zakládající právo investora provést stavbu
14Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
15Majetkoprávní vypořádání po stavbě III/3906 Náměšť nad Oslavou - křižovatka se silnicí I/23
16Prodej pozemku v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem
17Veřejná zakázka na stavební práce Nemocnice Jihlava - rekonstrukce pavilonu interny
18Veřejná zakázka na stavební práce Nemocnice Třebíč - pavilon chirurgických oborů
19Projektová žádost na restaurování kulturní památky - zámek, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
20Návrh na úpravu použití rezervního fondu u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace pro rok 2015
21Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace - proplacení závěrečné etapy realizace projektu Komplexní propagace Zámku Třebíč
22Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
23Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - Vysočina Tourism, příspěvková organizace - proplacení závěrečné etapy realizace projektu Zkvalitnění on-line komunikace a zahraniční marketingové aktivity Kraje Vysočina
24Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Technické pomoci v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
25Teritoriální pakt zaměstnanosti v Kraji Vysočina
26Projektový záměr příspěvkové organizace - Střední průmyslová škola Třebíč - rozvoj výuky anglického, německého a francouzského jazyka formou blended learningu
27Studijní stipendia pro studium na zahraničních vysokých školách v partnerských regionech
28Náhrada škody v souvislosti se škodní událostí Základní školy a Mateřské školy při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina
29Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství v roce 2015
30Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů
31Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2015
32Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Dodávka zařízení č. 2 pro projekt Od myšlenky k výrobku 2
33Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - výzva č. 57
34Stanovení objemu prostředků na platy zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu, rozpočtové opatření (snížení)
35Vyhlášení Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost pro rok 2015
36Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Kamenický rybník
37Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace U Jezera a jejího ochranného pásma
38Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování podpory na vyšetření moru včelího plodu
39Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - poskytnutí daru
40Podstatná změna č. XXII projektu Transformace Ústavu sociální péče Křižanov II.
41Sublicenční smlouva pro zřízení a provozování kontaktního Family Pointu ve Žďáře nad Sázavou
42Dodatky smluv o poskytnutí dotace z prostředků MPSV
43Zpráva o přezkumu pravidel Rady Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz