Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-33-2015-22

RK-33-2015-22.doc
Číslo materiálu22
Číslo jednacíRK-33-2015-22
NázevNávrh na vyřazení nepotřebného majetku Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
Zpracoval M. Skryjová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh
Popis problémuV souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 9/11 schválených usnesením č. 0588/07/2011/ZK dne 13. 12. 2011 podala Vysočina Tourism, příspěvková organizace návrh na vyřazení nepotřebného majetku a jeho likvidaci.
Dne 19. 10. 2015 rozhodl písemně ředitel Vysočina Tourism, příspěvkové organizace o nepotřebném majetku - notebooku včetně software (rok pořízení 2010, pořizovací cena 117 037,- Kč, inventární číslo 10IM00010, zůstatková cena 0,- Kč). Notebook je nefunkční a jeho oprava by byla nerentabilní. Software, který tvoří především grafické programy a cizojazyčné slovníky, je zastaralý. Z toho důvodu nejsou pro organizaci dále upotřebitelné.
Notebook nebyl nabízen prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina z důvodu jeho nefunkčnosti a tedy i neupotřebitelnosti.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s vyřazením notebooku včetně software z majetku kraje a s jeho následnou ekologickou likvidací.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s vyřazením notebooku, inventární číslo 10IM00010, včetně software z majetku kraje a s jeho následnou ekologickou likvidací.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz