Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-33-2015-28

RK-33-2015-28.doc  RK-33-2015-28pr01.doc  RK-33-2015-28pr02.doc
Číslo materiálu28
Číslo jednacíRK-33-2015-28
NázevNáhrada škody v souvislosti se škodní událostí Základní školy a Mateřské školy při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina
Zpracoval V. Dvořáková, Z. Nevrkla
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál informuje o způsobu finančního vypořádání spoluúčasti při dopravní nehodě statutárního zástupce Základní školy a Mateřské školy při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina (dále také škola ).
Dne 11. 5. 2015 došlo v rámci vykonávané pracovní cesty k dopravní nehodě, při které bylo poškozeno služební vozidlo, řízené ředitelkou školy. Z předloženého dokladu uvedeného v materiálu RK-33-2015-28, př. 1 vyplývá, že pojistné plnění za poškozené vozidlo bylo stanoveno ve výši 165 000 Kč. Z této částky činila spoluúčast podle sjednané pojistné smlouvy 8 250 Kč. Výše uvedená částka byla škole uhrazena ředitelkou jednak z pojistného plnění osobní pojistky Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu povolání ve výši 7 250 Kč a zbývající částku 1 000 Kč uhradila ředitelka na účet organizace dle materiálu
RK-33-2015-28, př. 2.
Návrh řešení Odbor školství mládeže a sportu doporučuje radě kraje vzít na vědomí informaci o zaplacení náhrady škody vzniklé dne 11. 5. 2015 při škodní události (dopravní nehodě) ve výši 8 250 Kč, která odpovídá stanovené spoluúčasti podle sjednané pojistné smlouvy.
Radě kraje přísluší vykonávat zřizovatelské funkce s ohledem na § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informaci o zaplacení náhrady škody vzniklé dne 11. 5. 2015 při škodní události (dopravní nehodě) ve výši 8 250 Kč ředitelkou Základní školy a Mateřské školy při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Základní škola a Mateřské školy při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina
Termín 30. 11. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz