Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-33-2015-32

RK-33-2015-32.doc  RK-33-2015-32pr01.doc
Číslo materiálu32
Číslo jednacíRK-33-2015-32
NázevRozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Dodávka zařízení č. 2 pro projekt Od myšlenky k výrobku 2
Zpracoval K. Ubr, V. Kotrbová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
Odpovědnost OŠMS
Termín 30. 11. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz