Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-33-2015-38

RK-33-2015-38.doc  RK-33-2015-38pr01.doc  RK-33-2015-38pr01a.pdf
Číslo materiálu38
Číslo jednacíRK-33-2015-38
NázevPravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování podpory na vyšetření moru včelího plodu
Zpracoval O. Kameníková, J. Merunková
Předkládá E. Horná
Počet příloh
Popis problémuMateriál se zabývá návrhem Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování podpory pro preventivní vyšetření moru včelího plodu ze vzorků měli na území Kraje Vysočina (dále jen pravidla).
Dne 15. 9. 2015 Rada kraje schválila usnesením č. 1689/27/2015/RK vyhlášení veřejné zakázky na Vyšetření moru včelího plodu ze vzorku měli na území Kraje Vysočina. Podpora je poskytována jako veřejná podpora, která je v souladu s Nařízením komise (EU) č. 702/2014 ze dne 25. června 2014.
Smlouva na uvedenou veřejnou zakázku byla uzavřena dne 5. 10. 2015 s dodavatelem Státní veterinární ústav Jihlava, se sídlem Rantířovská 93, 586 05 Jihlava; IČO 13691554.
Pravidla upravují systémový postup při poskytování podpory včelařům na vyšetření moru včelího plodu ze vzorku měli v Kraji Vysočina.
Návrh řešení Odbor životního prostředí a zemědělství navrhuje radě kraje schválit Pravidla Rady Kraje Vysočina pro preventivní vyšetření moru včelího plodu ze vzorků měli na území Kraje Vysočina dle materiálu RK-33-2015-38, př. 1.
StanoviskaEkonomický odbor bere materiál na vědomí.

Odbor analýz a podpory řízení souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro preventivní vyšetření moru včelího plodu ze vzorků měli na území Kraje Vysočina dle materiálu RK-33-2015-38, př. 1.
Odpovědnost odbor životního prostředí a zemědělství
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz