Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-33-2015-43

RK-33-2015-43.doc  RK-33-2015-43pr01.doc
Číslo materiálu43
Číslo jednacíRK-33-2015-43
NázevZpráva o přezkumu pravidel Rady Kraje Vysočina
Zpracoval D. Oulehla, Z. Škrdlová
Předkládá D. Oulehla
Počet příloh
Popis problémuDne 9. února 2015 se uskutečnilo zasedání Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina (dále také LV ), na kterém, dle schváleného plánu činnosti LV na rok 2015, byl zahájen přezkum vybraných 10 pravidel Rady Kraje Vysočina. Závěry z tohoto přezkumu budou s doporučeními předloženy radě kraje.
Návrh řešení Legislativní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina v průběhu roku 2015 provedl přezkum komplexu pravidel Rady Kraje Vysočina a doporučuje radě kraje vzít na vědomí Zápis o přezkumu dle materiálu RK-33-2015-43, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
Zápis o přezkumu komplexu Pravidel Rady Kraje Vysočina dle materiálu RK-33-2015-43, př. 1.
Odpovědnost předseda LV
Termín 3. 11. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz