Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-33-2015-41

RK-33-2015-41.doc  RK-33-2015-41pr01.pdf  RK-33-2015-41pr02.doc
Číslo materiálu41
Číslo jednacíRK-33-2015-41
NázevSublicenční smlouva pro zřízení a provozování kontaktního Family Pointu ve Žďáře nad Sázavou
Zpracoval S. Holbová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuMěsto Žďár nad Sázavou zřídilo kontaktní místo Family Point a Senior Point. Obě služby bude od listopadu 2015 zajišťovat vybraný provozovatel Kolpingovo dílo České republiky z.s., na adrese Studentská 1966/4, Žďár nad Sázavou. Podrobné informace o provozu Family a Senior Pointu Žďár nad Sázavou a smlouva o zajištění provozu jsou uvedeny v materiálu RK-33-2015-41, př. 1.
Kraj Vysočina je na základě licenční smlouvy, která byla schválena v rámci Smlouvy k provedení smluvních závazků Centra pro rodinu a sociální péči v Brně, ze dne 9. 1. 2013 usnesením rady kraje č. 0022/01/2013/RK, oprávněn poskytnout provozovateli Family Pointu sublicenční smlouvu na zřízení a provoz kontaktního Family Pointu.
Účelem této sublicenční smluvy je vytvoření právních i faktických předpokladů pro užívání kombinované ochranné známky Family Point a souvisejícího know-how s jednotným obsahem, pod jednotným logem, s využitím prvků jednotné vizuální identity mezi Krajem Vysočina a Kolpingovým dílem České republiky z.s., které bude pro Město Žďár nad Sázavou kontaktní Family Point provozovat.
Sublicenční smlouva pro zřízení a provozování kontaktního Family Pointu Žďár nad Sázavou je uvedena v materiálu RK-33-2015-41, př. 2.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí doporučuje radě kraje schválit sublicenční smlouvu za účelem zřízení a provozování kontaktního Family Pointu Žďár nad Sázavou dle materiálu RK-33-2015-41, př. 2.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít sublicenční smlouvu za účelem zřízení a provozování kontaktního Family Pointu ve Žďáře nad Sázavou dle materiálu RK-33-2015-41, př. 2.
Odpovědnost OSV
Termín 15. 11. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz