Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-33-2015-35

RK-33-2015-35.doc  RK-33-2015-35pr01.pdf  RK-33-2015-35pr02.pdf  RK-33-2015-35pr03.pdf
Číslo materiálu35
Číslo jednacíRK-33-2015-35
NázevVyhlášení Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost pro rok 2015
Zpracoval I. Hanáková Kosourová, M. Březina
Předkládá Z. Kadlec
Počet příloh
Popis problémuRada Kraje Vysočina na svém jednání č. 35 dne 25. 11. 2014 (materiál č. RK-35-2014-42, unesení 2127/35/2014/RK)
souhlasila
- se záměrem vyhlásit cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost dle materiálu RK-35-2014-42 s předpokladem každoročního opakování,
rozhodla
- uzavřít Dohodu o spolupráci při vyhlášení a udělení Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost dle materiálu RK-35-2014-42, př. 1,
uložila
řediteli Krajského úřadu Kraje Vysočina:
- předložit návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost k projednání v orgánech kraje,
- připravit a předložit návrh komplexního organizačního zajištění aktivity k projednání v orgánech kraje,
- projednat záměr s předpokládanými partnery dle předloženého materiálu.

Rada Kraje Vysočina na svém jednání č. 13 dne 21. 4. 2015 (materiál č. RK-13-2015-21, unesení 0701/13/2015/RK) doporučila zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost dle RK-13-2015-21, př. 1.

Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém jednání č. 3 dne 12. 5. 2015 (materiál
č. ZK-03-2015-07, usnesení 0182/03/2015/ZK) schválilo Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost dle
ZK-03-2015-07, př. 1.

Harmonogram uvedený v zásadách počítá s vyhlášením Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost pro rok 2015 v měsíci listopadu. Uzávěrka přihlášek je stanovena k 31. 1. 2016. Hlásit se bude možné prostřednictvím přihlášky a dotazníku, které budou umístěny na krajských webových stránkách www.kr-vysocina.cz/odpovednost.
Text vyhlášení soutěže, který bude prezentován mezi případné zájemce o účast v soutěži, je uveden v RK-33-2015-35, př. 1.
Přihláška do soutěže je uvedena v RK-33-2015-35, př. 2.
Dotazníky, které budou vyplňovat zájemci o účast v soutěži, jsou uvedeny dle kategorií
v RK-33-2015-35, př. 3.
Návrh řešení Ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina vyhlásit Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost pro rok 2015 dle materiálu
RK-33-2015-35, př. 1.
StanoviskaOdbor sekretariátu hejtmana vnímá vyhlášení soutěže o Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost jako vhodnou aktivitu vedoucí ke zvýšení pozitivního vnímání Kraje Vysočina v oblasti společenské odpovědnosti a posílení sounáležitosti zúčastněných subjektů ze soukromého i veřejného sektoru s Krajem Vysočina.

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu: nemá k návrhu usnesení připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
vyhlásit Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost pro rok 2015 dle materiálu RK-33-2015-35, př. 1;
ukládá
řediteli Krajského úřadu Kraje Vysočina:
* zajistit realizaci potřebných kroků vedoucích k prezentaci vyhlášení Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost pro rok 2015 mezi organizacemi soukromého a veřejného sektoru působícími na území Kraje Vysočina;
* zajistit sběr podaných přihlášek a vyplněných dotazníků a jejich předání externím certifikovaným hodnotitelům, které určí Sdružení pro oceňování kvality.
Odpovědnost ředitel krajského úřadu
Termín 31. 1. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz