Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-33-2015-34

RK-33-2015-34.doc
Číslo materiálu34
Číslo jednacíRK-33-2015-34
NázevStanovení objemu prostředků na platy zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu, rozpočtové opatření (snížení)
Zpracoval I. Hanáková Kosourová
Předkládá Z. Kadlec
Počet příloh
Popis problémuDne 6. 10. 2015 schválila Rada Kraje rozpočtové opatření týkající se přijetí dotace na činnost sociální práce (materiál RK-29-2015-30, usnesení 1789/29/2015/RK). V souvislosti se schválením rozpočtového opatření došlo k zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2015 (§ 6172) o částku 759 000 Kč.

Přílohou č. 1a materiálu RK-29-2015-30 (RK-29-2015-30, př. 01a) upozornil doplňujícím stanoviskem Ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina spolu s vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů na rezervu v objemu prostředků na platy a související výdaje, která vznikla tím, že náklady na dvě pracovní místa související s činností sociálních pracovníků, které byly rozpočtovány k úhradě z rozpočtu kapitoly Krajský úřad, lze hradit z uvedené dotace.
Uvedeným stanoviskem bylo současně upozorněno na navrženou změnu nařízení vlády, která si klade za cíl zvýšit platové tarify zaměstnanců ve veřejných službách a správě, konkrétně pro zaměstnance územních samosprávných celků od 1. 11. 2015 o 3 %. V doplňujícím stanovisku bylo zmíněno to, že pokud bude tato změna schválena, bude mít dopad do rozpočtu osobních a souvisejících výdajů rozpočtu kapitoly Krajský úřad pro rok 2015. Schválený rozpočet s navýšením tarifů nepočítal. Krytý není dopad navýšení tabulek pro jeden kalendářní měsíc.
Na základě uvedeného doplňujícího stanoviska bylo projednáno navržené řešení, že po schválení změn příslušného nařízení vlády předloží ředitel krajského úřadu k projednání materiál, který bude řešit kompenzaci prostředků osobních a souvisejících údajů na kapitole Krajský úřad v rozpočtu 2015. Tj. ze vzniklé rezervy budou odúčtovány náklady související se změnou nařízení vlády (změna platových tabulek od 1. 11. 2015). Takto vzniklý rozdíl bude vrácen do rezervy rozpočtu kraje pro další využití.

O předpokládaném dopadu změn nařízení vlády mj. za Krajský úřad Kraje Vysočina byla Rada Kraje Vysočina informována na jejím jednání dne 13. 10. 2015 (materiál
RK-30-2015-54, RK-30-2015-54, př. 01, unesení 1845/30/2015/RK).

Nařízení vlády bylo schváleno dne 19. 10. 2015 a zveřejněno ve Sbírce zákonů 26. 10. 2015 pod částkou 115.

Materiál řeší zmíněnou kompenzaci prostředků osobních a souvisejících údajů na kapitole Krajský úřad v rozpočtu 2015. Tj. ze vzniklé rezervy jsou odúčtovány náklady související se změnou nařízení vlády (změna platových tabulek od 1. 11. 2015). Takto vzniklý rozdíl je vrácen do rezervy rozpočtu kraje pro další využití.
Návrh řešení Ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina:
- snížit objem prostředků na platy o prostředky na platy zaměstnanců pro rok 2015 o částku 458 tis. Kč;
- schválit rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Krajský úřad, § 6172 Činnost regionální správy o částku 616 tis. Kč při současném zvýšení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 616 tis. Kč z důvodu kompenzace rezervy vzniklé v souvislosti s přijetím dotace na výkon sociální práce a se změnou nařízení vlády (změna platových tabulek od 1. 11. 2015);
- schválit rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně o částku 18 tis. Kč při současném zvýšení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 18 tis. Kč z důvodu snížení převodu do Sociálního fondu.
StanoviskaOdbor ekonomický: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 26. 10. 2015 činí 18 399 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* snížení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2015 (§ 6172) o částku 458 tis. Kč;
* rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Krajský úřad, § 6172 Činnost regionální správy o částku 616 tis. Kč a při současném zvýšení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 616 tis. Kč z důvodu kompenzace rezervy vzniklé v souvislosti s přijetím dotace na výkon sociální práce a se změnou nařízení vlády (změna platových tabulek od 1. 11. 2015);
* rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně o částku 18 tis. Kč při současném zvýšení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 18 tis. Kč z důvodu snížení převodu do Sociálního fondu.
Odpovědnost oddělení řízení lidských zdrojů, odbor ekonomický
Termín 30. 11. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz