Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-33-2015-09

RK-33-2015-09.doc
Číslo materiálu09
Číslo jednacíRK-33-2015-09
NázevZprovoznění služby On-line vyjádření k existenci sítí pro Kraj Vysočina
Zpracoval K. Jiráková
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina podepsal dne 1. 6. 2015 s firmou Hrdlička s.r.o. Smlouvu o zpracování, zavedení a zajištění provozu služby na vytvoření a zprovoznění služby On-line vyjádření k existenci sítí . Tato služba byla řádně předána dne 27. 10. 2015 a je nyní plně funkční. Cena za celkovou realizaci a zavedení služby je 302 500 Kč včetně DPH. Cena paušálního poplatku za poskytování podpory a údržby programového systému za každý kalendářní rok je 193 600 Kč včetně DPH.
Nová bezplatná služba On-line vyjádření k existenci sítí (též někdy nazývaná e-Utility Report) je určena pro stavebníky na území Kraje Vysočina a jejím účelem je zjednodušení administrativy potřebné pro vystavení vyjádření v rámci řízení dle stavebního zákona. Jejím prostřednictvím je možné na základě vyplněného formuláře rozeslat elektronickou žádost všem správcům inženýrských sítí, kteří jsou pro zvolené území aktivně zapojeni do služby. Pro ostatní správce inženýrských sítí, kteří neumožňují příjem elektronických žádostí, jsou vygenerovány soubory PDF, které je možné vytisknout a poslat poštou.
Odkaz na službu je umístěn na webových stránkách Kraje Vysočina a rovněž na portálu územního plánování a stavebního řádu (http://vyjadreni.kr-vysocina.cz). Zástupci stavebních úřadů na území Kraje Vysočina byli o službě podrobně informování a obdrží letáky pro veřejnost. Článek informující o spuštění služby bude umístěn v listopadových krajských novinách i v krajském zpravodaji.
Návrh řešení Odbor informatiky navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí zprovoznění služby On-line vyjádření k existenci sítí pro Kraj Vysočina.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
zprovoznění služby On-line vyjádření k existenci sítí pro Kraj Vysočina.
Odpovědnost odbor informatiky
Termín 30. 11. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz