Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUrčeno pro
členy Rady Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

s v o l á v á m


zasedání rady kraje č. 33/2015, které se bude konat dne 03.11.2015 v 7:30 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


Navržený program jednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 32/2015
2. Peněžní dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-33-2015-02)
3. Vyřazení majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
    ( S. Měrtlová, RK-33-2015-03)
4. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - dotace na realizaci akce Nemocnice Pelhřimov, p. o. - terapeutický ortovoltážní ozařovací systém pro radioterapii
    ( S. Měrtlová, RK-33-2015-04)
5. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - státní dotační program Rezidenční místa pro nemocnice zřizované krajem
    ( S. Měrtlová, RK-33-2015-05)
6. Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - Stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-33-2015-06)
7. Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - Stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-33-2015-07)
8. Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - Stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-33-2015-08)
9. Zprovoznění služby On-line vyjádření k existenci sítí pro Kraj Vysočina
    ( P. Pavlinec, RK-33-2015-09)
10. Návrh na financování rezidencí výtvarných umělců v Champagne-Ardenne a v Kraji Vysočina
    ( I. Šteklová, RK-33-2015-10)
11. Uzavření dodatku nájemní smlouvy o nájmu pozemku v k. ú. Stříbrné Hory u Přibyslavi
    ( P. Kolář, RK-33-2015-11)
12. Uzavření dodatku nájemní smlouvy o nájmu pozemků v k. ú. Ledeč nad Sázavou
    ( P. Kolář, RK-33-2015-12)
13. Smlouva zakládající právo investora provést stavbu
    ( P. Kolář, RK-33-2015-13)
14. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
    ( P. Kolář, RK-33-2015-14)
15. Majetkoprávní vypořádání po stavbě III/3906 Náměšť nad Oslavou - křižovatka se silnicí I/23
    ( P. Kolář, RK-33-2015-15)
16. Prodej pozemku v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem
    ( P. Kolář, RK-33-2015-16)
17. Veřejná zakázka na stavební práce Nemocnice Jihlava - rekonstrukce pavilonu interny
    ( P. Kolář, RK-33-2015-17)
18. Veřejná zakázka na stavební práce Nemocnice Třebíč - pavilon chirurgických oborů
    ( P. Kolář, RK-33-2015-18)
19. Projektová žádost na restaurování kulturní památky - zámek, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
    ( L. Seidl, P. Kolář, RK-33-2015-19)
20. Návrh na úpravu použití rezervního fondu u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace pro rok 2015
    ( L. Seidl, RK-33-2015-20)
21. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace - proplacení závěrečné etapy realizace projektu Komplexní propagace Zámku Třebíč
    ( L. Seidl, RK-33-2015-21)
22. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
    ( L. Seidl, RK-33-2015-22)
23. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - Vysočina Tourism, příspěvková organizace - proplacení závěrečné etapy realizace projektu Zkvalitnění on-line komunikace a zahraniční marketingové aktivity Kraje Vysočina
    ( L. Seidl, RK-33-2015-23)
24. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Technické pomoci v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
    ( I. Fryšová, RK-33-2015-24)
25. Teritoriální pakt zaměstnanosti v Kraji Vysočina
    ( I. Fryšová, RK-33-2015-25)
26. Projektový záměr příspěvkové organizace - Střední průmyslová škola Třebíč - rozvoj výuky anglického, německého a francouzského jazyka formou blended learningu
    ( K. Ubr, RK-33-2015-26)
27. Studijní stipendia pro studium na zahraničních vysokých školách v partnerských regionech
    ( K. Ubr, RK-33-2015-27)
28. Náhrada škody v souvislosti se škodní událostí Základní školy a Mateřské školy při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina
    ( K. Ubr, RK-33-2015-28)
29. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství v roce 2015
    ( K. Ubr, RK-33-2015-29)
30. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů
    ( K. Ubr, RK-33-2015-30)
31. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2015
    ( K. Ubr, RK-33-2015-31)
32. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Dodávka zařízení č. 2 pro projekt Od myšlenky k výrobku 2
    ( K. Ubr, RK-33-2015-32)
33. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - výzva č. 57
    ( K. Ubr, RK-33-2015-33)
34. Stanovení objemu prostředků na platy zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu, rozpočtové opatření (snížení)
    ( Z. Kadlec, RK-33-2015-34)
35. Vyhlášení Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost pro rok 2015
    ( Z. Kadlec, RK-33-2015-35)
36. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Kamenický rybník
    ( E. Horná, RK-33-2015-36)
37. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace U Jezera a jejího ochranného pásma
    ( E. Horná, RK-33-2015-37)
38. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování podpory na vyšetření moru včelího plodu
    ( E. Horná, RK-33-2015-38)
39. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - poskytnutí daru
    ( Z. Chlád, RK-33-2015-39)
40. Podstatná změna č. XXII projektu Transformace Ústavu sociální péče Křižanov II.
    ( V. Švarcová, RK-33-2015-40)
41. Sublicenční smlouva pro zřízení a provozování kontaktního Family Pointu ve Žďáře nad Sázavou
    ( V. Švarcová, RK-33-2015-41)
42. Dodatky smluv o poskytnutí dotace z prostředků MPSV
    ( V. Švarcová, RK-33-2015-42)
43. Zpráva o přezkumu pravidel Rady Kraje Vysočina
    ( D. Oulehla, RK-33-2015-43)
44. Rozprava členů rady


MUDr. Jiří Běhounek v. r.
hejtman Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz