Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-33-2015-40

RK-33-2015-40.doc  RK-33-2015-40pr01.doc  RK-33-2015-40pr01upr1.doc
Číslo materiálu40
Číslo jednacíRK-33-2015-40
NázevPodstatná změna č. XXII projektu Transformace Ústavu sociální péče Křižanov II.
Zpracoval R. Sýkora, E. Komínková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuProjekt Transformace ÚSP Křižanov II. byl podán do Integrovaného operačního programu počátkem listopadu 2012. Cílem je výstavba 5 objektů (2 v Křižanově, 2 v Osové Bítýšce a 1 v Kadolci) pro 30 uživatelů s mentálním a kombinovaným postižením, ve kterých bude Domov Kamélie Křižanov poskytovat služby domov pro osoby se zdravotním postižením včetně zázemí pro denní aktivity, domov se zvláštním režimem a chráněné bydlení.
V rámci projektu Transformace ÚSP Křižanov II. bylo zpracováno Oznámení o změně č. XXII, které spočívá v úpravě předpokládaných hodnot výběrových řízení na informační technologie a na nábytek a kancelářské vybavení. Důvodem je přesun prostředků ve výši 12 000 Kč bez DPH z VŘ na nábytek a kancelářského vybavení do VŘ na ICT. Změna nemá vliv na celkový rozpočet projektu. Z tohoto důvodu bylo zpracováno Oznámení příjemce o změně v projektu, které dále obsahuje prodloužení termínu ukončení výběrového řízení na nábytek a kancelářské vybavení.
Změna v projektu je blíže popsána v příloze RK-33-2015-40, př. 1 (Oznámení příjemce o změnách v projektu).
Návrh řešení Navrhujeme radě kraje schválit oznámení o změně v projektu dle materiálu RK-33-2015-40, př. 1 a uložit odboru sociálních věcí postupovat podle materiálu RK-33-2015-40, př. 1 a zpracovat toto Oznámení do požadovaných příloh MPSV.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-33-2015-40, př. 1;
ukládá
odboru sociálních věcí postupovat dle materiálů RK-33-2015-40 a RK-33-2015-40, př. 1 a zapracovat obsah materiálu RK-33-2015-40, př. 1 do požadovaných příloh MPSV.
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín 30. 11. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz