Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-33-2015-20

RK-33-2015-20.doc  RK-33-2015-20pr01.xls  RK-33-2015-20pr02.pdf
Číslo materiálu20
Číslo jednacíRK-33-2015-20
NázevNávrh na úpravu použití rezervního fondu u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace pro rok 2015
Zpracoval M. Skryjová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh
Popis problémuMateriál se zabývá úpravou použití rezervního fondu Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace v roce 2015.
Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu byla doručena žádost Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace o úpravu použití rezervního fondu pro rok 2015, uvedeno v materiálu RK-33-2015-20, př. 2. Důvodem této změny v čerpání fondu je zapojení finančních prostředků ve výši 250 tis. Kč na nákup souboru historických kočárků a kolébek ze sbírky paní Miloslavy Šormové. Jedná se o velmi cenný soubor kočárků od 80. let 19. století do 80. let 20. století a kolébek z období od poloviny 19. století do poloviny 20. století, tvořený celkem 25 kusy dětských kočárků, 30 kusy kočárků pro panenky, 8 kusy dětských kolébek a 7 kusy kolébek pro panenky. Záměrem organizace je využít tohoto souboru historických kočárků a kolébek k vytvoření moderní expozice na pobočce Hradu Kámen, jako protiváhy expozice motocyklů.
V souladu s ustanovením Čl. 2 odst. 2 písm. i) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 13. 12. 2011 a § 30 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, je žádost předkládána k projednání radě kraje.
Návrh řešení Vzhledem k výjimečné možnosti pořídit ucelený soubor exponátů vysoké kulturně historické ceny, který by obohatil sbírku muzea a zatraktivnil expozice na pobočce Hrad Kámen, navrhuje odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu radě kraje dát souhlas s úpravou použití rezervního fondu pro rok 2015 u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace dle materiálu RK-33-2015-20, př. 1. Zbývající část pořizovacích nákladů bude muzeum dokrývat z dotace Ministerstva kultury ČR ve výši 150 tis. Kč, o jejíž poskytnutí již bylo ministerstvem rozhodnuto.
StanoviskaEkonomický odbor bere materiál na vědomí.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s úpravou použití rezervního fondu pro rok 2015 u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace dle materiálu RK-33-2015-20, př. 1.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu ředitel Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz