Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-33-2015-26

RK-33-2015-26.doc  RK-33-2015-26pr01.doc  RK-33-2015-26pr02.pdf  RK-33-2015-26pr03.doc
Číslo materiálu26
Číslo jednacíRK-33-2015-26
NázevProjektový záměr příspěvkové organizace - Střední průmyslová škola Třebíč - rozvoj výuky anglického, německého a francouzského jazyka formou blended learningu
Zpracoval J. Hadravová, L. Mikulášková
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší rozhodnutí rady kraje o projektovém záměru příspěvkové organizace.
V souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina k projektovému řízení příspěvkových organizací přijatými usnesením rady kraje č. 1222/24/2011/RK ze dne 19. 7. 2011 žádá krajská příspěvková organizace o souhlas s projektovým záměrem. Jde o Střední průmyslovou školu Třebíč, jejíž projektový záměr je popsán v materiálu RK-33-2015-26, př. 1. Zdůvodnění pozdního podání projektu Střední průmyslové školy Třebíč je v materiálu RK-33-2015-26, př. 2.
Návrh řešení Na základě předložených informací OŠMS nemá námitek k realizaci projektového záměru a doporučuje radě kraje udělit souhlas s jeho realizací. Podrobnější vyjádření OŠMS je v materiálu RK-33-2015-26, př. 3.
StanoviskaGrémium ředitele: Grémium ředitele souhlasí s projektovým záměrem.

Odbor ekonomický: Ekonomický odbor nemá připomínky k návrhu usnesení, realizace projektu nebude znamenat žádné finanční nároky na rozpočet kraje.

Odbor regionálního rozvoje: Odbor regionálního rozvoje souhlasí s projektovým záměrem.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Střední průmyslové školy Třebíč dle materiálu
RK-33-2015-26, př. 1.
Odpovědnost OŠMS
Termín 30. 11. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz