Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 34/2005 - 01.11.2005

ČísloNázev
01Pozvánka
02Koupě pozemku v k. ú. a obci Jihlava
03Prodej nemovitostí v k. ú. a obci Lidmaň
04Zveřejnění záměru prodeje 2 ks transformátorů
05Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
06Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina - návrh na změnu
07Stavební záměr SÚS Havlíčkův Brod - provozní budova cestního dozorství Ledeč nad Sázavou
08Podání žádosti na odkoupení pozemku v k. ú. a obci Jihlava
09Návrh na změnu uspořádání silniční sítě
10FOND VYSOČINY - Grantový program "REGIONÁLNÍ KULTURA V."
11Návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství
12Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek
13Účelová dotace pro Informační centra SIPVZ
14Zřízení školských rad na školách zřizovaných krajem Vysočina
15Informace o projednávání Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy kraje Vysočina s partnery
16Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - SÚS Třebíč
17Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou
18Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Správy a údržby silnic Třebíč
19Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Správy a údržby silnic Pelhřimov
20Žádost obce Strážek o finanční příspěvek na stabilizace svahu a zpevnění koryta potoka Bobrůvka v obci
21Modelové ověření územně analytických podkladů na území ORP Chotěboř
22Ocenění Petra Mejzlíka za vítězství ve veteránské kategorii MS ve sprint kvadriatlonu v kanadském Halifaxu
23Návrh na poskytnutí dotace na účast na Mistrovství světa v aerobicu
24Návrh rozpočtu na rok 2006 - 2. pracovní verze
25Veřejná zakázka na stavební práce "II/405 Jihlava - Příseka"
26Návrh na poskytnutí dotace pro občanské sdružení "Slepíši" na realizaci přípravné fáze projektu Hele hlína
27Informace o projednání kontrolní zprávy "Prověření úrovně řízení a fungování Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina"
28Projekt RURALTECH - Net - partnerství v projektu
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz