Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2005-20

RK-34-2005-20.doc  RK-34-2005-20pr1.tif
Číslo materiálu20
Číslo jednacíRK-34-2005-20
NázevŽádost obce Strážek o finanční příspěvek na stabilizace svahu a zpevnění koryta potoka Bobrůvka v obci
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá M. Kalivoda
Počet příloh
Popis problémuV katastru obce Strážek došlo vlivem nepříznivých podmínek k narušení stability svahu a koryta potoka Bobrůvka. Jedná se o místo ve svahu nad cestou za posledním domem (garáží) obce v délce asi 80 - 90 m. Lokalita je charakteristická opadáváním a řícením bloků až o průměru 40 cm. Dochází zde také ke svahovým pohybům, stékání zeminy a sjíždění náletových dřevin. Přibližně 5 m pod hranou cesty prochází zařízlé koryto potoka Bobrůvka. V místě levotočivého meandru působí silná boční eroze a cesta je v těchto místech v délce asi 20 m podemletá.
Starosta obce požádal kraj Vysočina o poskytnutí dotace na řešení nestability svahu a zpevnění břehu potoka Bobrůvka. Jedná se zejména o finanční pomoc na přípravné práce, geologický průzkum, projektovou přípravnou dokumentaci a služby s tímto spojené. Obec Strážek nemá na zajištění dostatek vlastních finančních prostředků.
Návrh řešení V tomto případě se nejedná o postižení povodní nebo jinou podobnou událostí. Nezajištěním obnovy území nehrozí vážné ohrožení naplnění základních funkcí obce. S odkazem na tuto skutečnost předkládá odbor sekretariátu hejtmana radě kraje návrh, doporučit zastupitelstvu kraje zamítnout žádost obce Strážek o dotaci.
Sekretariát hejtmana navrhuje doporučit obci Strážek, aby zvážila možnost podání žádosti na dotaci z Programu rozvoje kraje Vysočina na studie a projektové dokumentace opatření k ochraně před povodněmi obcím kraje Vysočina. Dotace je poskytována dle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na studie a projektové dokumentace opatření k ochraně před povodněmi, které schválilo zastupitelstvo kraje 18. 10. 2005. Zásady stanovují kritéria pro podání žádosti a jsou přístupné na www.kr-vysocina.cz.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje zamítnout žádost obce Strážek o dotaci na stabilizaci svahu a opevnění koryta potoka Bobrůvka v obci.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana
Termín 29. 11. 2005
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz