Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2005-04

RK-34-2005-04.doc
Číslo materiálu04
Číslo jednacíRK-34-2005-04
NázevZveřejnění záměru prodeje 2 ks transformátorů
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuUsnesením 0682/18/2005/RK ze dne 24. 5. 2005 schválila rada kraje zahájení jednání se společností E.ON Česká republika, a. s. o možnosti odprodeje 2 ks distribučních transformátorů umístěných v k. ú. Myslotín a k.ú. Horní Cerekev do vlastnictví této společnosti. Transformátory jsou účetně vedeny Správou a údržbou silnic Pelhřimov. Odbor majetkový nabídl společnosti E.ON k odprodeji výše uvedené transformátory a společnost E.ON nabídku kraje Vysočina přijala a projednala nákup transformátorů ve vedení společnosti.
Návrh řešení OM navrhuje transformátory prodat do vlastnictví společnosti E.ON Česká republika. Pro kraj, resp. Správu a údržbu silnic Pelhřimov jsou transformátory nepotřebné a přebytečné a jsou na ně vynakládány zbytečně náklady na údržbu. Vzhledem k tomu, že OM pokládá transformátory za nemovitou věc, je třeba zveřejnit po zákonem stanovenou dobu záměr prodeje transformátorů na úřední desce.Vzhledem k tomu, že transformátory jsou účetně již zcela odepsané, bylo dohodnuto se společností E.ON, že zajistí vypracování znaleckého posudku o ceně transformátorů. Obdobný postup byl již uplatněn na okrese Jihlava.
Současně s prodejem bude upraven dodatkem zřizovací listiny rozsah majetku svěřeného do správy příspěvkové organizaci s názvem Správa a údržba silnic Pelhřimov.
Usnesení předpokládá schválení zveřejnění záměru prodeje transformátorů na úřední desce.
StanoviskaSpráva a údržba silnic Pelhřimov sama iniciovala prodej transformátorů.
Odbor dopravy a silničního hospodářství zpracoval materiál využitelnosti nepotřebného nemovitého majetku, kde byly jako nepotřebný majetek uvedeny i předmětné transformátory.
Tento materiál vzala rada kraje na vědomí usnesením 0257/09/2005/RK ze dne 22. 2. 2005.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
zveřejnění záměru prodeje transformátoru umístěném na pozemku par. č. 583/9 v k. ú. Myslotín, obec Pelhřimov ev. č. 3 362 114-500, ev. č. 3 362 144-400 a transformátoru stojícím na pozemku par. č. 1542/32 v k.ú. a obci Horní Cerekev ev. č. 3 365 009-654.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín listopad 2005
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz