Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2005-07

RK-34-2005-07.doc  RK-34-2005-07pr1.doc
Číslo materiálu07
Číslo jednacíRK-34-2005-07
NázevStavební záměr SÚS Havlíčkův Brod - provozní budova cestního dozorství Ledeč nad Sázavou
Zpracoval M. Matějka, P. Kolář
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuSpráva a údržba silnic Havlíčkův Brod zajišťuje svou činnost v západní části okresu Havlíčkův Brod prostřednictvím cestního dozorství Ledči nad Sázavou. Stávající prostory cestního dozorství jsou nevyhovující a proto byl do správy SUS převeden nemovitý majetek dosud využívaný pro účely školství. Pro zajištění zázemí pracovníků CD je potřebné zajistit provozní prostory. Využití budovy školy pro tyto účely není vzhledem k její velikosti a stavebně technickém stavu ekonomické. Potřebné se jeví rovněž zpevnění plochy v areálu.
Návrh řešení V materiálu RK-34-2005-07 př. 1 je předkládán radě kraje k projednání stavební záměr SÚS Havlíčkův Brod - provozní budova CD Ledeč nad Sázavou. Záměr navrhuje v převzatém areálu postavit provozní budovu CD a doplnit tak soubor nemovitého majetku tak, aby plně vyhovoval potřebám uživatele. Následně by měla být zpevněna plocha areálu. V případě schválení stavebního záměru bude stavba navržena k zařazení do rozpočtu kraje pro rok 2006.
Návrh usnesení předpokládá schválení předloženého investičního záměru.
StanoviskaOdbor dopravy a silničního hospodářství doporučuje schválit předložený stavební záměr.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
stavební záměr na akci "SÚS Havlíčkův Brod - provozní budova CD Ledeč nad Sázavou" dle materiálu RK-34-2005-07, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 1. 11. 2005
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz