Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2005-22

RK-34-2005-22.doc
Číslo materiálu22
Číslo jednacíRK-34-2005-22
NázevOcenění Petra Mejzlíka za vítězství ve veteránské kategorii MS ve sprint kvadriatlonu v kanadském Halifaxu
Zpracoval P. Zábranská, Z. Čech
Předkládá M. Matějková
Počet příloh
Popis problémuČeši získali na Mistrovství světa ve sprint kvadriatlonu (750 metrů plaváni, 5 km na kajaku, 20 km na kole a 6 km běh) v Halifaxu v Kanadě (11. 9. 2005) opět všechny tituly mistrů a vicemistrů světa. Jeden z vítězů je z kraje Vysočina, jedná se o p. Petra Mejzlíka (věk 46 let) z Třebíče, který zvítězil ve veteránské kategorii. Pan Mejzlík také získal v letošním roce bronzovou medaili na Mistrovství Evropy v kvadriatlonu v Cottbusu. Také byl díky svým vynikajícím výkonům vyhlášen nejlepším veteránem kraje Vysočina na slavnostním vyhlášení Sportovce Vysočiny 2004.
Návrh řešení Navrhujeme radě kraje schválit finanční dar p. Mejzlíkovi ve výši 15 tis. Kč jako ocenění za jeho sportovní výkony na Mistrovství světa ve sprint kvadriatlonu.
StanoviskaEkonomický odbor souhlasí s navrhovaným rozpočtovým opatřením v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje. Aktuální stav rezervy přílohy Z2 Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem v roce 2005 je 234 900 Kč.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* v souladu s § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, s poskytnutím peněžitého daru ve výši 15 tis. Kč p. Petru Mejzlíkovi, bytem Václavské nám. 913/6, 674 01 Třebíč, za jeho výkony na Mistrovství světa ve sprint kvadriatlonu;
* provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (příloha Z2 Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem v roce 2005), snížení rezervy, § 6409 Ostatní činnosti j. n., o částku 15 tis. Kč a povýšení § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o tuto částku.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín listopad 2005
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz