Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2005-23

RK-34-2005-23.doc  RK-34-2005-23pr1.tif  RK-34-2005-23pr2.xls
Číslo materiálu23
Číslo jednacíRK-34-2005-23
NázevNávrh na poskytnutí dotace na účast na Mistrovství světa v aerobicu
Zpracoval Z. Čech
Předkládá M. Matějková
Počet příloh
Popis problémuObčanské sdružení SRC Fanatic, Havlíčkův Brod, zastoupené Robertem Mrkvičkou, ředitelem občanského sdružení, se obrátilo na kraj Vysočina s žádostí o poskytnutí finanční podpory ve výši 101 000,- Kč. Tyto prostředky budou použity na úhradu dopravy členů SRC Fanatic, kteří byli nominováni na Mistrovství světa v aerobicu, které se uskuteční ve dnech 14. - 19. 11. 2005 v Moskvě. Na toto Mistrovství světa se nominovalo z občanského sdružení SRC Fanatic celkem 23 dívek ve věku 9 - 25 let. Bližší informace včetně nákladů na účast na mistrovství světa jsou obsahem přílohy č. 1 tohoto materiálu.
Návrh řešení Žádost přijal odbor sekretariátu hejtmana a podrobil ji vyhodnocení dle kritérií obsažených ve vyhodnocovací tabulce (viz příloha 2 materiálu RK-34-2005-23). Na základě výše uvedených skutečností a výsledků hodnocení navrhujeme radě kraje, aby byla občanskému sdružení Fanatic, Havlíčkův Brod, poskytnuta dotace ve výši 20 000,- Kč na úhradu části nákladů na dopravu členů občanského sdružení Fanatic na Mistrovství světa v aerobicu, který se bude konat ve dnech 14. - 19. 11. 2005 v Moskvě (Rusko).
StanoviskaV souvislosti s žádostí o finanční podporu si sekretariát hejtmana vyžádal stanoviska odboru školství mládeže a sportu a M. Matějkové, členky rady kraje, viz příloha 2 tohoto materiálu.

Ekonomický odbor souhlasí s navrhovaným rozpočtovým opatřením v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje. Aktuální stav rezervy přílohy Z2 Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem v roce 2005 je 234 900 Kč.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* v souladu s § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20 tis. Kč Občanskému sdružení SRC Fanatic, Havlíčkův Brod na účast na Mistrovství světa v aerobicu;
* provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (příloha Z2 Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem v roce 2005), snížení rezervy, § 6409 Ostatní činnosti j.n. o částku 20 tis. Kč a povýšení § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o tuto částku.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
Termín 10. 11. 2005
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz