Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2005-17

RK-34-2005-17.doc
Číslo materiálu17
Číslo jednacíRK-34-2005-17
NázevNávrh na vyřazení nepotřebného majetku Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou
Zpracoval I. Ševecová
Předkládá L. Staněk
Počet příloh
Popis problémuV souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací správy a údržby silnic zřizovaných krajem Vysočina schválených usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina 0205/03/2005/ZK ze dne 17. 5. 2005 a Metodickým pokynem Rady kraje Vysočina, kterým se upravuje postup a praktické provedení některých majetkových úkonů, podala Správa a údržba silnic Žďár nad Sázavou návrh na vyřazení nepotřebného majetku.
Návrh řešení Dne 24. 8. 2005 rozhodl ředitel Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou o přebytečném a neupotřebitelném hmotném majetku. Jedná se o:
1) Osobní automobil Škoda Favorit 135 LX, registrační značka ZRE 59-81, inventární číslo 0006444023, rok výroby 1994, pořizovací cena 193 702,- Kč, zůstatková cena
0,- Kč. Důvodem k vyřazení je celkové opotřebení přední nápravy, což se projevuje velkou vůlí v řízení, dalším důvodem je únik oleje z převodové skříně, vysoká hlučnost a celková koroze spodní části vozidla úměrná stáří techniky. Osobní automobil má najeto 301 499 km.

2) Traktor ZETOR typ Z 7011, registrační značka ZR 65-65, inventární číslo 6531009, rok výroby 1984, pořizovací cena 110 748,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč. Důvodem k vyřazení je celkové opotřebení úměrné stáří techniky. Traktor je natolik opotřeben, že potřebuje generální opravu, je nekompletní, chybí závěs a ramena. Motor je nefunkční, vykazující netěsnost, hydraulika celého stroje je značně opotřebena. Oprava by si vyžádala značné finanční prostředky, které by byly vzhledem ke stáří traktoru nerentabilní.

3) Nákladní vozidlo Škoda, typ Š 706 MTSP 25, registrační značka ZR 82-36, inventární číslo 4533038, rok výroby 1989, pořizovací cena 354 500,- Kč, zůstatková cena
0,- Kč. U automobilu by bylo nutné provést generální opravu, karoserie včetně korby je silně zkorodována. Důvodem k vyřazení je technická zastaralost vozidla, vadná přední náprava a poháněcí ústrojí vykazující zvýšenou hlučnost.

4) Nástavba sekačky typ STP-C 133, bez registrační značky, inventární číslo 4533076, rok výroby 1990, pořizovací cena 193 145,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč. Důvodem k vyřazení je celkové opotřebení nástavby sekačky, zcela nefunkční hydromotor a popraskaný rám včetně ramen.

5) Osobní automobil RENAULT Laguna, registrační značka ZRH 01-55, inventární číslo 6444025, rok výroby 1995, pořizovací cena 495 000,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč. Osobní automobil má najeto 454 416 km. Automobil vykazuje značnou korozi podvozku a karoserie a časté poruchy vyžadují generální opravu. Finanční prostředky na opravu by přesáhly pořizovací náklady.

Na základě rozhodnutí o přebytečném a neupotřebitelném majetku byl tento majetek nabídnut v elektronické podobě na www stránkách kraje Vysočina od 25. 8. 2005 do 5. 9. 2005. Vzhledem k tomu, že o výše uvedený majetek neprojevila zájem žádná příspěvková organizace ani organizační složka kraje, Správa a údržba silnic Žďár nad Sázavou po konzultaci s odborem dopravy a silničního hospodářství podává návrh na prodej tohoto majetku za cenu v místě a čase obvyklou, v případě nezájmu bude výše uvedený majetek rozebrán na náhradní díly a likvidován prostřednictvím Kovo - Šrotu jako kovový odpad.
V souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací správy a údržby silnic zřizovaných krajem Vysočina schválených usnesením č. 0205/03/2005/ZK ze dne 17. 5. 2005 a v souladu s Pokynem pro vyúčtování finančního plnění z prodeje majetku ve vlastnictví kraje, vydaného odborem ekonomickým, jsou příjmy z prodeje majetku svěřeného příspěvkovým organizacím příjmem kraje.
StanoviskaOdbor majetkový s předloženým materiálem souhlasí.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s vyřazením a prodejem přebytečného a neupotřebitelného hmotného majetku, dle návrhu Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou, za cenu v místě a čase obvyklou a s likvidací přebytečného a neupotřebitelného majetku dle materiálu RK-34-2005-17.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín do 10. 11. 2005
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz