Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2005-12

RK-34-2005-12.doc
Číslo materiálu12
Číslo jednacíRK-34-2005-12
NázevDelegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek
Zpracoval H. Moravcová
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problémuRada kraje usnesením 0858/22/2005/RK dne 21. 6. 2005 vzala na vědomí postup vytváření výukových CNC pracovišť ve středních školách. Jednou ze škol, která toto pracoviště zřizuje je i Střední průmyslová škola technická a Střední odborné učiliště technické, Třebíč, Manželů Curieových 734 (dále SPŠT a SOUT Třebíč). Tato příspěvková organizace zřizovaná krajem zajišťuje dodavatele na "CNC výukové centrum".
Zajištění tohoto dodavatele je veřejnou zakázkou podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, vypsaných dle § 10 odst. 2 písm. a) otevřené zadávací řízení.
Návrh řešení Výzva podle § 10 odst. 2 písm. a) otevřeného zadávacího řízení byla provedena SPŠT a SOUT Třebíč dle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, na dodávku výukového CNC centra - 1 ks CNC 3D frézovací centrum s automatickou výměnou nástrojů a s přídavnou čtvrtou osou + příslušenství, multilicence softwaru Sinumeric - soustružení a frézování, multilicence Heidenhain, 7 ks program. konzol + výměnné panely, 8 ks PC včetně LCD monitoru. Tato výzva je v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek a zakázek kraje Vysočina schválených dne 25. 1. 2005, kterými se stanoví praktické provedení postupů kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina. Výzva byla schválena odborem majetkovým Krajského úřadu kraje Vysočina dne 23. 9. 2005.
Podle čl. 5 odst. 5 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek rada kraje deleguje zástupce zřizovatele do komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek.
Jednání komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na "CNC výukové centrum" se uskuteční dne 21. 11. 2005 ve 13:00 hodin v budově SPŠT a SOUT Třebíč, Manželů Curieových 734.
Návrh předpokládá doplnění zástupců zřizovatele a jejich náhradníků do komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek přímo na jednání Rady kraje Vysočina.
StanoviskaOdbor majetkový souhlasí se způsobem zadání podlimitní veřejné zakázky na výše uvedenou veřejnou zakázku formou otevřeného řízení.
Návrh usneseníRada kraje
deleguje
..................... a Ing. Karla Láteru, pracovníka odboru školství, mládeže a sportu jako zástupce zřizovatele a .................a Helenu Moravcovou, pracovnici odboru školství, mládeže a sportu jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky na "CNC výukové centrum".
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu
Termín 11. 11. 2005
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz