Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2005-15

RK-34-2005-15.doc  RK-34-2005-15pr1.doc  RK-34-2005-15pr2.doc
Číslo materiálu15
Číslo jednacíRK-34-2005-15
NázevInformace o projednávání Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy kraje Vysočina s partnery
Zpracoval E. Mikulíková
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problémuPodle ustan15ovení § 9 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává krajský úřad Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy kraje Vysočina (dále jen DZKV). O přípravě DZKV jsme již v červnu informovali školy a regionální partnery a požádali je o připomínky ke stávajícímu DZKV jako podkladu pro další úpravy. V současnosti připravujeme projednávání Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy kraje Vysočina s partnery.
Návrh řešení OŠMS předkládá Radě kraje Vysočina pro informaci návrh časového harmonogramu setkávání k Dlouhodobému záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy kraje Vysočina (materiál RK-34-2005-, př. 1) a na ukázku jednu z pozvánek k diskusnímu setkání (materiál RK-34-2005-, př. 2).
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
návrh časového harmonogramu setkávání k Dlouhodobému záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy kraje Vysočina dle materiálu RK-34-2005-15, př. 1.
Odpovědnost odbor školství mládeže a sportu
Termín do konce března 2006 předložit Zastupitelstvu kraje Vysočina finální verzi DZKV.
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz