Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2005-16

RK-34-2005-16.doc
Číslo materiálu16
Číslo jednacíRK-34-2005-16
NázevDelegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - SÚS Třebíč
Zpracoval I. Ševecová
Předkládá L. Staněk
Počet příloh
Popis problémuSpráva a údržba silnic Třebíč zajišťuje dodavatele na "Dodávku motorové nafty do nadzemních garáží v roce 2006"
Zajištění tohoto dodavatele je veřejnou zakázkou podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, vypsaných dle § 10 odst. 2 písm. a) otevřené zadávací řízení.
Návrh řešení Výzva podle § 10 odst. 2 písm. a) otevřené jednací řízení byla provedena SÚS Třebíč dle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, na "Dodávku motorové nafty do nadzemních garáží v roce 2006".
Tato výzva je v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek a zakázek kraje Vysočina ze dne 25. 1. 2005, kterými se stanoví praktické provedení postupů kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina. Výzva byla schválena odborem majetkovým Krajského úřadu kraje Vysočina dne 6. 10. 2005.
Podle čl. 5 odst. 5 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek rada kraje deleguje zástupce zřizovatele do komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek.
Jednání komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na "Dodávku motorové nafty do nadzemních garáží v roce 2006" se uskuteční dne 25. 11. 2005 od 9:00 hodin v administrativní budově SÚS Třebíč.
Návrhy předpokládají doplnění zástupců zřizovatele a jejich náhradníků do jednotlivých komisí pro posouzení a hodnocení nabídek přímo na jednání Rady kraje Vysočina.
StanoviskaOdbor majetkový nemá k předloženému materiálu žádné připomínky a souhlasí s formou výběrového řízení.
Návrh usneseníRada kraje
deleguje
..................... a Ing. Jaroslava Pospíchala pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství jako zástupce zřizovatele a ............... a Jaroslavu Homolkovou, pracovnici odboru dopravy a silničního hospodářství jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky na "Dodávku motorové nafty do nadzemních garáží v roce 2006".
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 5. 11. 2005
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz