Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUrčeno pro
členy Rady Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

s v o l á v á m


zasedání rady kraje č. 34/2005, které se bude konat dne 01.11.2005 v 9:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


Navržený program jednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 33/2005
2. Koupě pozemku v k. ú. a obci Jihlava
    (9:05 9:10, P. Kolář, RK-34-2005-02)
3. Prodej nemovitostí v k. ú. a obci Lidmaň
    (9:10 9:15, P. Kolář, RK-34-2005-03)
4. Zveřejnění záměru prodeje 2 ks transformátorů
    (9:15 9:20, P. Kolář, RK-34-2005-04)
5. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
    (9:20 9:25, P. Kolář, RK-34-2005-05)
6. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina - návrh na změnu
    (9:25 9:30, P. Kolář, RK-34-2005-06)
7. Stavební záměr SÚS Havlíčkův Brod - provozní budova cestního dozorství Ledeč nad Sázavou
    (9:30 9:35, P. Kolář, RK-34-2005-07)
8. Podání žádosti na odkoupení pozemku v k. ú. a obci Jihlava
    (9:35 9:40, P. Kolář, RK-34-2005-08)
9. Návrh na změnu uspořádání silniční sítě
    (9:40 9:45, P. Kolář, RK-34-2005-09)
10. FOND VYSOČINY - Grantový program "REGIONÁLNÍ KULTURA V."
    (9:45 9:50, H. Kubíček, RK-34-2005-10)
11. Návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství
    (9:50 9:55, Z. Ludvík, RK-34-2005-11)
12. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek
    (9:55 10:00, Z. Ludvík, RK-34-2005-12)
13. Účelová dotace pro Informační centra SIPVZ
    (10:00 10:05, Z. Ludvík, RK-34-2005-13)
14. Zřízení školských rad na školách zřizovaných krajem Vysočina
    (10:05 10:10, Z. Ludvík, RK-34-2005-14)
15. Informace o projednávání Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy kraje Vysočina s partnery
    (10:10 10:15, Z. Ludvík, RK-34-2005-15)
16. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - SÚS Třebíč
    (10:15 10:20, L. Staněk, RK-34-2005-16)
17. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou
    (10:20 10:25, L. Staněk, RK-34-2005-17)
18. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Správy a údržby silnic Třebíč
    (10:25 10:30, L. Staněk, RK-34-2005-18)
19. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Správy a údržby silnic Pelhřimov
    (10:30 10:35, L. Staněk, RK-34-2005-19)
20. Žádost obce Strážek o finanční příspěvek na stabilizace svahu a zpevnění koryta potoka Bobrůvka v obci
    (10:35 10:40, M. Kalivoda, RK-34-2005-20)
21. Modelové ověření územně analytických podkladů na území ORP Chotěboř
    (10:40 10:45, J. Hulák, J. Strejček, RK-34-2005-21)
22. Ocenění Petra Mejzlíka za vítězství ve veteránské kategorii MS ve sprint kvadriatlonu v kanadském Halifaxu
    (10:45 10:50, M. Matějková, RK-34-2005-22)
23. Návrh na poskytnutí dotace na účast na Mistrovství světa v aerobicu
    (10:50 10:55, M. Matějková, RK-34-2005-23)
24. Návrh rozpočtu na rok 2006 - 2. pracovní verze
    (10:55 11:00, A. Krištofová, RK-34-2005-24)
25. Rozprava členů rady


Miloš VYSTRČIL v. r.
hejtman Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz