Kraj Vysočina - logo

Často kladené otázky

Zrušit filtr
Téma: Zdravý kraj
Kde je možné nalézt informace o projektu Zdravý kraj a místní Agendě 21?
Tyto informace jsou průběžně zveřejňovány na odkaze www.kr-vysocina.cz/zdravykraj.
Je možné na realizaci aktivit spojených s MA21 získat finanční prostředky z krajského rozpočtu?
Finančním nástrojem kraje Vysočina na podporu těchto aktivit jsou Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 v kraji Vysočina. Zájemci o dotaci mohou získat více informací na odkaze www.kr-vysocina.cz/zdravykraj.