Kraj Vysočina - logo

Často kladené otázky

Zrušit filtr
Téma: OP RLZ 3.3
Téma: OP RLZ 3.3
Čím se má žadatel řídit v rámci veřejné podpory při vyplňování žádosti v Benefitu?
Příloha žádosti Vys 3.3 v2 Rozpočet projektu podle zdrojů spolufinancování v Benefitu obsahuje záložku Návod k vyplnění tabulky nákladů. Je tedy nutné se při vyplňování přílohy řídit tímto Návodem a rozdělit rozpočet dle jednotlivých druhů financování. Metodická pomoc (příručka) k veřejné podpoře (zde zveřejněná) řeší obecné znaky veřejné podpory a možnosti, které lze využít v rámci tohoto grantového schématu. Návod k vyplnění tabulky nákladů řeší konkrétní rozdělení nákladů jednotlivých žadatelů.