Kraj Vysočina - logo

Často kladené otázky

Zrušit filtr
Téma: Předškolní vzdělávání
Nepřijali mi dítě do mateřské školy. Podle čeho přijímací řízení probíhá a jak ředitelka školy rozhoduje?
Přijímací řízení probíhá podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, § 34. Ředitel mateřské školy o přijetí rozhoduje podle kritérií, která předem stanoví a seznámí s nimi zákonné zástupce dětí před přijímacím řízením k předškolnímu vzdělávání. Zásadním kritériem a na prvním místě vždy přijímá děti, které v následujícím školním roce zahájí povinnou školní docházku v základní škole (zákon č. 561/2004 Sb., § 34 odst. 4). Další kritéria stanoví s ohledem na místní a organizační podmínky mateřské školy.